Barn- och utbildningsförvaltningen - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Medarbetare på barn- och utbildningskontoret 

Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef 
e-post: magnus.bengtsson@vastervik.se

• Övergripande ansvar för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet
• Leder barn- och utbildningskontorets utveckling och arbete
• Kommunövergripande planerings och utvecklingsarbete i koncernledningsgruppen 
• Representerar barn- och utbildningsförvaltningen i interna samt externa sammanhang

Vakant, verksamhetschef för förskola
 
• Övergripande ansvar förskola och annan pedagogisk verksamhet
• Förskolan och annan pedagogisk verksamhets systematiska kvalitetsarbete, likabehandlingsarbete samt arbetsmiljöarbete 
• Kompetens och lokalförsörjningsfrågor
• Representerar förvaltningen i förskolefrågor samt föredragande i nämnd 
• Personalansvar för samt leder förskolechefers utveckling och arbete
• Samordningsansvar för skolledarassistenterna 

Ewa Myhrén, grundskolechef 
e-post: ewa.myhren@vastervik.se

• Övergripande ansvar för förskoleklass, grundskolan, fritidshem och grundsärskolan
• Grundskolans systematiska kvalitetsarbete, likabehandlingsarbete samt arbetsmiljöarbete 
• Kompetens och lokalförsörjnings frågor
• Representerar förvaltningen i grundskole- och särskolefrågor samt föredragande i nämnd 
• Personalansvar för samt leder rektorers utveckling och arbete

Birgitta Aldebert, nämndsekreterare
e-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

• Nämndadministration inklusive sekreterare vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden
• Förberedelse av ärenden
• Samordning av MBL- arbete samt sekreterare 
• Representera förvaltningen i olika projektgrupper 
• Ansvarig webbredaktör samt ansvar för First Class
• Dataskyddsombud
• Bevakning av hantering av inkommande post samt utlämnande av handlingar
• Försäkringsombud för elever

Frida Welin, utredningssamordnare  - föräldraledig
e-post: frida.welin@vastervik.se

Charlotte Löthman, vikarierande utredningssamordnare
charlotte.lothman@vastervik.se

• Utredningar
• Utvärderingar
• Insamling och analys av statistik
• Nämndadministrationen i nära samarbete med nämndsekreterare
• Representera förvaltningen i olika grupper
• Statsbidragsansökningar

Samuel Mattsson, IKT-samordnare och utvecklingsledare för grundskola
e-post: samuel.mattsson@vastervik.se

• Samordning av förvaltningens IKT-arbete
• Övergripande administration av förskolan och grundskolans IKT-maskinpark
• Kontakt med IT-avdelning, andra förvaltningar och företag.
• Genomförande av IKT-strategi
• Förvaltningens representant i nätverk
• Samordning av grundskolans övergripande systematiska kvalitetsarbete
• Operativt arbete med grundskolor och kontakter runt övergripande utvecklingsområden

Eva Andersson, utvecklingsledare för förskola 
• Samordning av förskolans övergripande systematiska kvalitetsarbete
• Operativt arbete med förskolor och kontakter runt övergripande utvecklingsområden

Lena Larsson, handläggare
e-post: lena.larsson@vastervik.se 

• Övergripande frågor inom områdena personal och administration samt systemstödjare för administrativa personalsystemen Personec P (löner), Personec F (förhandling) och WinLas
• Stöd och råd inom frågor så som lönesättning, lönerevision samt avtal
• Arbete med lönekartläggningar och lönerevision
• AFA-informatör samt försäkringsfrågor för medarbetare
• Pensionsfrågor och information för medarbetare
• Samordningsuppgifter för skolledarassistentorganisationen

Eva Girdland, administrativ assistent 
e-post: eva.girdland@vastervik.se

• Köhandläggning samt placeringar inom förskola
• Ärenden inom förskola
• Systemstödjare för Extens - administrativt system för förskola
• Elev och beläggningsstatistik
• Ansvarar för kommunens fakturering av barnomsorg och skolbarnomsorg

Ulf Ebegård, NTA-samordnare, projektledare
e-post: ulf.ebegard@vastervik.se

• Samordnare av NTA-arbetet
• Aktuella projekt
• Representant i olika nätverk och grupper

David Johansson, förvaltningscontroller - föräldraledig
e-post: david.johansson@vastervik.se

• Beslutsunderlag, information till den politiska organisationen
• Övergripande arbete med budget och redovisningar 
• Bokslut
• Prognos
• Redovisningsfrågor
• Befolkningsstatistik samt lokalförsörjningsfrågor
• Avtalsfrågor
• Utredningar

Anne-Catherine Davidsson, verksamhetscontroller grundskola
e-post: anne-catherine.davidsson@vastervik.se

• Beslutsunderlag, information och arbete tillsammans med intendenter samt grundskolans rektorer
• Budget och redovisningar
• Bokslut
• Prognos
• Redovisningsfrågor

Åsa Johansson, verksamhetscontroller förskola 
e-post: asa.e.johansson@vastervik.se

• Beslutsunderlag, information och arbete tillsammans med intendenter samt förskolechefer
• Budget och redovisningar
• Bokslut
• Prognos
• Redovisningsfrågor
Sidan senast granskad den 18 april 2018
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)