Valnämndens ledamöter och ersättare

Kontakta valnämnden

Du kan kontakta valnämnden via mejl 

valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Mandatperioden 2015-2018

Presidium

Ordförande: Kajsa Andersson (S)
Vice ordförande: Axel Nilsson (M)

Ledamöter och ersättare

Kajsa Andersson (S)
Ersättare: Staffan Hedberg(S)

Ingegerd Karlsson (S)
Ersättare: Jan Björklund (S)

Annika Tyréus (MP)
Ersättare: Vakant (MP)

Sven-Erik Gabrielsson (C)
Ersättare: Carina Eriksson (C)

Axel Nilsson (M)
Ersättare: Jan Källmark (M)

Lars-Åke Lindbom, (L)
Ersättare: Kerstin Åhlin (W)

Sidan senast granskad den 2 januari 2018
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta valnämnden

Du kan kontakta valnämnden via mejl 

valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)