Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Kontakta Miljö- och byggnadsnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lunnargatan 1

Postadress: Västerviks kommun, miljö- och byggnadsnämnden, 593 80 Västervik 

Telefon: 0490-25 40 00 (kommunens växel)

Fax: 0490 -25 48 16

E-post: mbn@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontorets kundtjänst

Byggadministration: Telefon: 0490 -25 48 01, 0490-25 48 04, 0490-25 48 20

Miljöexpedition: Telefon 0490- 25 48 18

Kontaktpersoner

Ordförande Ulf Jonsson (S)
Telefon: 070/652 53 43

E-post: ulf.jonsson.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Akko Karlsson (MP)
Telefon: 070/525 72 23

E-post: akko.karlsson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Ingvar Ahlström (M)
Telefon: 070/821 41 17

E-post: ingvar.ahlstrom.pol@vastervik.se

Sekreterare: Angelika Idberg
Telefon: 0490-25 48 20

E-post: angelika.idberg@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ledamöter och ersättare och presidium mandatperioden 2015-2018. 

Ordförande: Ulf Jonsson (S)
1:e vice ordförande: Akko Karlsson (MP)
2:e vice ordförande: Ingvar Ahlström (M)

 

Lennart Petersson (S) lennart.petersson.pol@vastervik.se
Ersättare: Robert Thorsson (S) robert.thorsson.pol@vastervik.se

Marcus Fridlund (S) marcus.fridlund.pol@vastervik.se
Ersättare: Erica Andersson (S) erica.andersson.pol@vastervik.se

Madeleine Ståhl (S), madelene.stahl.pol@vastervik.se 
Ersättare: Tuomas Waattovaara (S) tuomas.waattovaara.pol@vastervik.se

Ulf Jonsson (S), ulf.jonsson.pol@vastervik.se
Ersättare: Jan Björklund (S) jan.bjorklund.pol@vastervik.se

Thomas Svensson (C), thomas.svensson.pol@vastervik.se 
Ersättare: Håkan Lundgren (C) hakan.lundgren.pol@vastervik.se

Akko Karlsson (MP) akko.karlsson.pol@vastervik.se
Ersättare: Otto Jacobsson (C) otto.jacobsson.pol@vastervik.se

Ingvar Ahlström (M), ingvar.ahlstrom.pol@vastervik.se
Ersättare: Gustaf Molin (M) gustaf.molin.pol@vastervik.se

Marie Stenmark (M), marie.stenmark.pol@vastervik.se 
Ersättare: Emma Johansson (M) emma.johansson.pol@vastervik.se

Leif Svensson (V) leif.svensson.pol@vastervik.se
Ersättare: Axel Ärlebrandt (KD) axel.arlebrandt.pol@vastervik.se

Susanne Rehorn (W)  susanne.rehorn.pol@vastervik.se
Ersättare: Björn Holgersson (L)  bjorn.holgersson.pol@vastervik.se

Per-Olof Henningsson (SD) per-olof.henningsson.pol@vastervik.se
Ersättare: Daniel Jonsson (SD) daniel.jonsson.pol@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Angelika Idberg

Kontakta Miljö- och byggnadsnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lunnargatan 1

Postadress: Västerviks kommun, miljö- och byggnadsnämnden, 593 80 Västervik 

Telefon: 0490-25 40 00 (kommunens växel)

Fax: 0490 -25 48 16

E-post: mbn@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontorets kundtjänst

Byggadministration: Telefon: 0490 -25 48 01, 0490-25 48 04, 0490-25 48 20

Miljöexpedition: Telefon 0490- 25 48 18

Kontaktpersoner

Ordförande Ulf Jonsson (S)
Telefon: 070/652 53 43

E-post: ulf.jonsson.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Akko Karlsson (MP)
Telefon: 070/525 72 23

E-post: akko.karlsson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Ingvar Ahlström (M)
Telefon: 070/821 41 17

E-post: ingvar.ahlstrom.pol@vastervik.se

Sekreterare: Angelika Idberg
Telefon: 0490-25 48 20

E-post: angelika.idberg@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)