Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunstyrelsens förvaltning ledningsfunktion

Kommundirektör samt VD Västerviks Förvaltnings AB

Anders Björlin
0490-25 41 07
anders.bjorlin@vastervik.se

Förvaltningsledare, ansvarig för näringslivsfrågor

Ulf Kullin
0490-25 40 88
ulf.kullin@vastervik.se

Arbetsmarknadschef, chef enheten för arbete och kompetens

Elisabeth Johansson
0490-25 50 79
elisabeth.johansson@vastervik.se

Samhällsbyggnadschef, chef för enheten för samhällsbyggnad

Daniel Niklasson
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se 

HR- & kommunikationschef

Sofia Eldh
0490-25 40 79
sofia.eldh@vastervik.se 

Ekonomichef, chef avdelningen för Ekonomi, upphandling och beställarfunktion

Christina Bäckström
0490-25 40 78
christina.backstrom@vastervik.se

Räddnings- och säkerhetschef

Joakim Jansson
0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kontoret består av tre olika avdelningar:

  • HR (Human Resources) och kommunikation.
  • Ekonomi, upphandling och beställarfunktion.
  • Kansli.

HR och kommunikation

Arbetar med frågor om kommunen som arbetsgivare och med kommunens kanaler för kommunikation.

Ekonomi, upphandling och beställarfunktion

Arbetar med frågor om kommunens ekonomiska planering och uppföljning. Och med frågor om inköp.

Kansli

Arbetar med sekreterarstöd till bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelse, koncernledningsgrupp och kommunalråd. Diarium och kommunarkiv ingår också.

Sidan senast granskad den 14 maj 2014
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kommunstyrelsens förvaltning ledningsfunktion

Kommundirektör samt VD Västerviks Förvaltnings AB

Anders Björlin
0490-25 41 07
anders.bjorlin@vastervik.se

Förvaltningsledare, ansvarig för näringslivsfrågor

Ulf Kullin
0490-25 40 88
ulf.kullin@vastervik.se

Arbetsmarknadschef, chef enheten för arbete och kompetens

Elisabeth Johansson
0490-25 50 79
elisabeth.johansson@vastervik.se

Samhällsbyggnadschef, chef för enheten för samhällsbyggnad

Daniel Niklasson
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se 

HR- & kommunikationschef

Sofia Eldh
0490-25 40 79
sofia.eldh@vastervik.se 

Ekonomichef, chef avdelningen för Ekonomi, upphandling och beställarfunktion

Christina Bäckström
0490-25 40 78
christina.backstrom@vastervik.se

Räddnings- och säkerhetschef

Joakim Jansson
0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun