Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande 2013-09-18: Upphandling av turistbyrå och den breda marknadsföringen

Kontakta Enheten för besöksnäring

Kontakta Turistbyrån

Västerviks Turistbyrå
Rådhuset, Stora Torget
593 33 Västervik
0490-25 40 40

turistbyran@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2013-11-03

PRESSMEDDELANDE 2013-09-18

Upphandling av turismverksamheten och den breda marknadsföringen

Västerviks kommun har beslutat tilldela Västervik Framåt AB uppdraget att bedriva turismverksamhet och den breda marknadsföringen. Övriga anbudsgivare var Östgöta Media AB/Västerviks Tidningen affärsområde Företagsmarknad, Turistcenter i Valdemarsvik AB och LindströmRömbo Reklambyrå AB.

Upphandlingen har genomförts som en selektiv upphandling i två steg. Första steget var inbjudan och kvalificering. Andra steget var förfrågningsunderlag med krav som ska besvaras med ett anbud. Fyra företag kvalificerade sig för anbudsomgången.

Bakgrunden till upphandlingen är Västerviks kommuns ambition att ge näringslivet större delaktighet, påverkan och inflytande på turismverksamhet och marknadsföringen av kommunen för boende, besök och etablering. Utgångspunkten är att upphandlingen skall skapa mervärden i form av nytänkande och kreativitet och förbättra möjligheten till måluppfyllelse. Den övergripande ambitionen är att givetvis att få en ännu attraktivare destination och att samverkan mellan olika aktörer kan utvecklas ytterligare.

Turismverksamheten består av turistbyrå, strategiarbete, marknadsföring och omvärldsbevakning, samt destinationsutveckling och analys. Utgångspunkten för verksamheten är den nyligen beslutade Turismstrategin. Den breda marknadsföringen skall marknadsföra kommunen som en bra kommun att bo, leva och verka i. En ny marknadsplan skall tas fram. Näringslivets engagemang i arbetet skall utvecklas. Service till presumtiva inflyttare och inflyttade skall utvecklas.

Anbudsprövningen har genomförts med utgångspunkt i skall- krav på uppdraget. Därefter har en anbudsutvärdering gjorts utifrån ett antal mervärden. Varje utvärderingskrav värderas för sig och ges ett värde. För turismverksamheten är mervärdena nytänkande och måluppfyllelse mot turismstrategin. För breda marknadsföringen är mervärdena nytänkande, kreativitet, metoder och uppföljning. Till detta kommer också mervärde för helheten i uppdraget med inriktning på förankring och delaktighet samt organisation och styrning.

Anbudsgivarna har fått lämna ett anbud på driften av Turistbyrån. Turismverksamheten exklusive turistbyrån och den breda marknadsföringen har en fastställd budget på 3,35 miljoner kr, respektive 1,5 miljoner kr.

Mervärdena har subtraherats från anbudssumman på turistbyrån. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det är framför allt Västervik Framåt AB:s starka lokala förankring i näringslivet, bra nätverk lokalt, regionalt och nationellt, att man redan nu är involverad i olika besöksnäringsinriktade projekt, synergieffekter med befintlig verksamhet och den helhetssyn på uppdraget som genomsyrar anbudet, som gett höga mervärden. Upphandlingen innebär att anbudsgivaren skall erbjuda samtliga anställda i den kommunala verksamheten anställning hos sig, så kallad verksamhetsövergång. 

Verksamheten skall också bedrivas i Turistbyråns nuvarande lokaler i Rådhuset.

Avtalstiden är 2014-01-01 – 2016-12-31, med möjlighet till 1+1 års förlängning.

Kontakta Enheten för besöksnäring

Kontakta Turistbyrån

Västerviks Turistbyrå
Rådhuset, Stora Torget
593 33 Västervik
0490-25 40 40

turistbyran@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)