Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Enheten för arbete och kompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I enheten ingår:

Campus Västervik

Arbetar mot näringsliv, organisationer och individer med att stärka kompetens hos vuxna. Genom att:

 • Bedriva utbildning på högskolenivå.
 • Analys av den lokala arbetsmarknadens behov.
 • Forskning och utbildningsverksamhet (FoU).
 • Studie- och karriärvägledning.

Integrationsgruppen

Har - tillsammans med Arbetsförmedlingen - ansvar för introduktion av personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl med placering i vår kommun. Bland annat med:

 • Samhällsinformation.
 • Hjälp med bostad.
 • Barnomsorg.

Försörjningsstöd

Kan ge ett ekonomiskt stöd till de som har behov och uppfyller särskilda villkor. Är direkt kopplad till aktiviteter med syfte att individen ska bli självförsörjande.

Arbetsmarknad 

Är du arbetslös eller på annat sätt står utanför arbetsmarknaden kan vi erbjuda dig olika insatser för att komma vidare mot arbete och studier eller ge råd och stöd för att hitta möjligheter till egen försörjning. Inom följande verksamheter arbetar vi med både teoretiska och praktiska aktiviteter eller insatser.

 • Knutpunkten
 • Återbruket
 • Praktikservice
 • Arbetslivskonsulenter
Sidan senast granskad den 30 april 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun