Enheten för arbete och kompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

I enheten ingår:

Campus Västervik

Arbetar mot näringsliv, organisationer och individer med att stärka kompetens hos vuxna. Genom att:

 • Bedriva utbildning på högskolenivå.
 • Analys av den lokala arbetsmarknadens behov.
 • Forskning och utbildningsverksamhet (FoU).
 • Studie- och karriärvägledning.

Integrationsgruppen

Har - tillsammans med Arbetsförmedlingen - ansvar för introduktion av personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl med placering i vår kommun. Bland annat med:

 • Samhällsinformation.
 • Hjälp med bostad.
 • Barnomsorg.

Försörjningsstöd

Kan ge ett ekonomiskt stöd till de som har behov och uppfyller särskilda villkor. Är direkt kopplad till aktiviteter med syfte att individen ska bli självförsörjande.

Praktiska aktiviteter 

Inom Knutpunkten arbetar vi med individuell planering. Här ges en tydlig inriktning på ett yrke. Ger bra förutsättningar för att komma vidare mot arbete och studier.

Övriga verksamheter

 • Arbetsmarknadspolitiska program och projekt. 
 • Praktikservice och -samordning. 
 • Feriearbete för elever. 
 • Spåret.
Sidan senast granskad den 5 maj 2015
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)