Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arbete och kompetens

I enheten ingår:

Campus Västervik

Arbetar mot näringsliv, organisationer och individer med att stärka kompetens hos vuxna. Genom att:

 • Bedriva utbildning på högskolenivå.
 • Analys av den lokala arbetsmarknadens behov.
 • Forskning och utbildningsverksamhet (FoU).
 • Studie- och karriärvägledning.

Integrationsgruppen

Har - tillsammans med Arbetsförmedlingen - ansvar för introduktion av personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl med placering i vår kommun. Bland annat med:

 • Samhällsinformation.
 • Hjälp med bostad.
 • Barnomsorg.

Försörjningsstöd

Kan ge ett ekonomiskt stöd till de som har behov och uppfyller särskilda villkor. Är direkt kopplad till aktiviteter med syfte att individen ska bli självförsörjande.

Arbetsmarknad 

Är du arbetslös eller på annat sätt står utanför arbetsmarknaden kan vi erbjuda dig olika insatser för att komma vidare mot arbete och studier eller ge råd och stöd för att hitta möjligheter till egen försörjning. Inom följande verksamheter arbetar vi med både teoretiska och praktiska aktiviteter eller insatser.

 • Knutpunkten
 • Återbruket
 • Praktikservice
 • Arbetslivskonsulenter
Sidan senast granskad den 16 december 2019
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Arbetsmarknadschef, chef för arbete och kompetens
Elisabeth Johansson
0490-25 50 79
Campuschef
Jerry Engström
0490–25 41 14
Verksamhetschef integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
Verksamhetschef arbetsmarknad
Per Lundberg
0490-25 41 02