Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunen hämtar inspiration utifrån för framtida medborgardialog

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Vakant

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Under tisdagen hade Västerviks kommuns ledande politiker och tjänstemän besök av Lena Langlet, som arbetar med frågor om medborgardialog och demokrati på Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm. Ungefär 30 förtroendevalda, inklusive kommunstyrelsens tre ordförande och vice ordförande, och tio kommunala chefer och nyckelpersoner spenderade dagen med att lära sig mer om och diskutera demokratifrågor. Syftet med dagen var att få ett gemensamt avstamp för hur kommunen framöver ska arbeta med olika dialogformer när det gäller kommunala frågor.

Det är Kommunfullmäktiges Demokratiberedning som tagit initiativet till en kunskapsdag om demokratifrågor och Dan Nilsson (S), ordförande i beredningen säger så här:

- Vi märkte hur arbetet Demokratiberedningen har en tendens att spreta åt många olika håll och vi vill ta ett helhetsgrepp för att skapa en nystart i arbetet med medborgardialog.

Under förmiddagen presenterade Lena Langlet SKL:s erfarenheter av hur attityder och samhällsförändringar förändrat behovet av olika former av medborgardialog. Hela presentationen finns tillgänglig för nedladdning i pdf-format här på webbsidan.

Anna Herzog, Lena Langlet (SKL) och Dan NilssonUnder lunchen passade man även på att träffa lokala massmedier för att berätta om arbetet och svara på frågor. Både Västerviksposten och Västerviks-Tidningen tog tillfället i akt och ställde frågor till Lena Langlet och Demokratiberedningens representanter Dan Nilsson och vice ordförande Anna Hertzog (C).

På eftermiddagen delades deltagarna in i mindre grupper för att diskutera vad kommunen vill åstadkomma med delaktighet och inflytande i organisationen. Frågorna man tog med sig i mindre grupper var bland annat följande:

  • Vad kan medborgardialog tillföra/åstadkomma?
  • Vilka förändringarna vi vill åstadkomma?
  • Vad vill vi uppnå?
  • Upplägg av arbetet på kort sikt och/ eller lång sikt?
  • Vem ger uppdrag och om och vad?
  • Vem/vilka skall genomföra dialogen?
  • Resultat av inflytande och delaktighet i vår styrprocess?
  • Hur ska frågan om medborgardialog förankras i organisationen på bästa sätt?

Dagen avslutades med information om förändringar i kommunallagen. En diskussion med de olika partiernas gruppledare om fortsatt arbete sköts på framtiden.

Sidan senast granskad den 14 januari 2014
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Vakant

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun