Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kartor och geografisk information, GIS

Västerviks kommun samlar in geografisk data och ansvarar för kommunens baskarta. Hos oss kan du beställa kartor, mätningsuppdrag eller GIS-tjänster. För en del av dessa tjänster tar vi ut en avgift.

Kartprodukter

Baskartan täcker alla tätorter och de flesta småorter. Du kan beställa utdrag från baskartan av oss på kommunens samhällsbyggnadsenhet. Kartan kan du få med valfritt innehåll och utseende. Du kan få den i olika digitala format eller utritad i önskad skala och i pappersformat.

Baskartan innehåller bland annat:

  • Fastighetsgränser.
  • Byggnader.
  • Gator och cykelbanor.
  • Höjdkurvor.

Baskarta GIS

Där det inte finns någon baskarta kan vi ta fram en sådan på beställning.

Mätuppdrag

Vi utför alla typer av mätningar på uppdrag. Du kan ta kontakt med oss om du vill beställa utstakning av byggnader, projekteringsmätning, gränsvisning eller liknande.

Sidan senast granskad den 10 augusti 2021
Innehållsansvarig: Markus K Fridell

Kontakt

Postadress:
Västerviks kommun Enheten för samhällsbyggnad 593 80 Västervik
Besöksadress:
Fabriksgatan 21, Västervik
GIS-ingenjör
Lotten Gustafsson
0490-25 71 46
Kart- och GIS-ingenjör
Erik Persson
0490-25 41 57
GIS- och mätningsingenjör
Markus Fridell
0490-25 70 26
Mätningsingenjör
Stefan Karlén
0490-25 70 28
Mätningsingenjör
Torbjörn Karlsson
0490-25 70 29