Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kartor och geografisk information, GIS

Kontakt för frågor kring kartor och mätuppdrag

Västerviks kommun
593 80 Västervik
Besöksadress: Fabriksgatan 21

Kontaktpersoner

Lotten Gustafsson,
GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 71 46, 
lotten.gustafsson@vastervik.se

Erik Persson,
Kart- och GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 41 57, 
erik.persson@vastervik.se

Markus Fridell,
GIS- och mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 26, 
markus.k.fridell@vastervik.se

Stefan Karlén,
Mätningsingenjör, Västerviks kommun,
0490-25 70 28, 
stefan.karlen@vastervik.se

Torbjörn Karlsson, 
Mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 29
torbjorn.a.karlsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Västerviks kommun samlar in geografisk data och ansvarar för kommunens baskarta. Hos oss kan du beställa kartor, mätningsuppdrag eller GIS-tjänster. För en del av dessa tjänster tar vi ut en avgift.

Kartprodukter

Baskartan täcker alla tätorter och de flesta småorter. Du kan beställa utdrag från baskartan av oss på kommunens samhällsbyggnadsenhet. Kartan kan du få med valfritt innehåll och utseende. Du kan få den i olika digitala format eller utritad i önskad skala och i pappersformat.

Baskartan innehåller bland annat:

  • Fastighetsgränser.
  • Byggnader.
  • Gator och cykelbanor.
  • Höjdkurvor.

Baskarta GIS

Där det inte finns någon baskarta kan vi göra en sådan på beställning.

Mätuppdrag

Vi utför alla typer av mätningar på uppdrag. Du kan ta kontakt med oss om du vill beställa utstakning av byggnader, projekteringsmätning, gränsvisning eller liknande.

Observera att vi har semesterstängt vecka 30-31 då vi ej utför några mätuppdrag.

Sidan senast granskad den 24 juni 2019
Innehållsansvarig: Markus K Fridell

Kontakt för frågor kring kartor och mätuppdrag

Västerviks kommun
593 80 Västervik
Besöksadress: Fabriksgatan 21

Kontaktpersoner

Lotten Gustafsson,
GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 71 46, 
lotten.gustafsson@vastervik.se

Erik Persson,
Kart- och GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 41 57, 
erik.persson@vastervik.se

Markus Fridell,
GIS- och mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 26, 
markus.k.fridell@vastervik.se

Stefan Karlén,
Mätningsingenjör, Västerviks kommun,
0490-25 70 28, 
stefan.karlen@vastervik.se

Torbjörn Karlsson, 
Mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 29
torbjorn.a.karlsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun