Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så köper du varor och tjänster

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Agneta Sjöö, upphandlare och inköpskoordinator, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare, 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Oscar Forsberg, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, oscar.forsberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ska du köpa in något till din verksamhet? Kolla först om varan finns i vår avtalskatalog. Har vi inget avtal för varan eller tjänsten så ska du göra en direktupphandling eller upphandling. Jobbar du i Vimmerby kommun? Se information längst ner på sidan.

Tre vanliga sätt att köpa varor och tjänster är:

 • köp från befintligt avtal,
 • direktupphandling,
 • upphandling.

 

Köp från befintligt avtal

Innan du handlar bör du söka i kommunens avtalskatalog. Finns det du söker här ska du köpa varan eller tjänsten från vår befintliga leverantör.
Här hittar du våra avtalskataloger

Om det du söker inte finns i avtalskatalogen, så ska du göra en direktupphandling eller en upphandling. Vilket du ska göra beror på kostnaden på det du köper. Prisgränserna för direktupphandling gäller hela kommunens köp av liknande varor eller tjänster, per år. Vid kontinuerliga köp av liknande varor eller tjänster ska du dock diskutera med inköpscentralen om en upphandling behöver göras.

 

Direktupphandling

För varor och tjänster upp till 100 000 kronor

Ska du handla något som kostar upp till 100 000 kronor så har inköpscentralen tagit fram en checklista som stöd till dig.
Här hittar du checklistan för inköp.

Tänk på att prisgränserna för direktupphandling gäller hela kommunens köp av liknande varor eller tjänster, per år. Vid kontinuerliga köp av liknande varor eller tjänster ska du dock diskutera med inköpscentralen om en upphandling behöver göras.

 

För varor och tjänster från 100 000 och upp till gränsen för upphandling

Om du ska köpa varor och tjänster från 100 000 och upp till gränsen för upphandling ska du:

Den övre gränsen för vad du kan köpa som direktupphandling är olika hög beroende på vad du ska köpa. För närvarande (2020) är dessa gränser:

 • Varor och tjänster, byggentreprenad, sociala och andra särskilda tjänster, välfärdstjänster (LOU) 615 312 kronor
 • Försörjningssektorerna (LUF) 1 142 723 kronor
 • Försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 1 142 723 kronor
 • Koncessioner (LUK) 2 746 930 kronor

Tänk på att prisgränserna för direktupphandling gäller hela kommunens köp av liknande varor eller tjänster, per år. Vid kontinuerliga köp av liknande varor eller tjänster ska du dock diskutera med inköpscentralen om en upphandling behöver göras.

Läs gärna mer i våra policyer och riktlinjer. 

 

Upphandling

Om du bedömer att värdet på varan eller tjänsten överstiger gränsen för direktupphandling ska du kontakta inköpscentralen för att få hjälp med köpet.

Tänk på att prisgränserna för direktupphandling gäller hela kommunens köp av liknande varor eller tjänster, per år. Vid kontinuerliga köp av liknande varor eller tjänster ska du dock diskutera med Inköpscentralen om en upphandling behöver göras.

Prisgränser för upphandling är för närvarande (2020):

 • Varor och tjänster, byggentreprenad, sociala och andra särskilda tjänster, välfärdstjänster (LOU) 615 312 kronor
 • försörjningssektorerna (LUF) 1 142 723 kronor
 • försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 1 142 723 kronor
 • koncessioner (LUK) 2 746 930 kronor
 

Vimmerby kommun

Vimmerby har andra beloppsgränser än övriga kommuner. Följande gäller för Vimmerby:

För inköp under SEK 100 000 (LOU och LUF) ska anvisningarna i checklistan för kommunala inköp för Vimmerby kommun följas.

För inköp mellan SEK 100 000 och 615 312 (LOU) / 1 142 723 (LUF) kontakta inköpscentralen som genomför direktupphandlingen.

Inköp

Belopp upp till 10 000 SEK

 • Ta in priser från minst två leverantörer
 • Dokumentera

Belopp mellan 10 001 SEK - 100 000 SEK

 • Ta in priser från minst tre leverantörer
 • Fråga och begär svar via mail eller brev
 • Dokumentera, använd blanketten för direktupphandling
 • Sänd blanketten till Inköpscentralen

Belopp över 100 000 SEK

 • Kontakta Inköpscentralen som annonserar och genomför upphandlingen

 

Sidan senast granskad den 24 juni 2020
Innehållsansvarig: Yvonne Gustavsson

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Agneta Sjöö, upphandlare och inköpskoordinator, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare, 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Oscar Forsberg, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, oscar.forsberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.