Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Medborgarundersökningar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommun genomför ofta enkätundersökningar bland kommunens invånare. Den största undersökningen heter Medborgarundersökningen och den görs ungefär vartannat år i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). I den enkäten mäts invånarnas attityder med frågor om bland annat trygghet, miljö och service.

Under 2021 fick 1200 kommuninvånare en ny utskickad enkät med frågor  Resultaten från enkäten presenterades i december 2021. Enkäten är anonym. Varje inskickat svar är viktigt. Svaren ligger till grund för en rapport som senare används i kommunens beslutsfattande. Får enkäten hög svarsfrekvens ökar rapportens värde.

Senaste undersökningen visar att Västerviks kommuns resultat ligger högre än rikssnittet för samtliga deltagande kommuner. De medborgare som svarat på SCB:s enkät om hur det är att leva och bo i Västerviks kommun ger fortsatt bättre betyg än rikssnittet. 95% tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på (92% i riket). 83% tycker att kommunen sköter sina åtaganden på ett mycket bra eller ganska bra sätt (81% i riket). Bara 18% tycker dock att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (19% i riket). 

Vill du läsa rapporter från enkäter från 2021 eller från tidigare år? Länkarna till dokumenten finns här intill. Mer info om enkäten hos SCB i relaterade länkar.

Medborgarundersökning 2021

Medborgarundersökning 2019 (pdf 281 kB)

Medborgarundersökning 2016 (pdf 2,8 MB).

Medborgarundersökning 2014 (pdf 680 kB).

Medborgarundersökning 2011 (pdf 866 kB).

Medborgarundersökning 2009 (pdf 1,6 MB).

Medborgarundersökning 2007 (pdf 1,8 MB).

Medborgarundersökning 2006 (pdf 5,6 MB).

Sidan senast granskad den 14 april 2022
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.