Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ungdomsdialog 2015

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Hand som skriver

 

I slutet av januari genomförde vi en aktivitet för att ta reda på vad kommunens unga anser om sin plats, framtiden och hur de kan påverka. Med i dialogen var runt 500 elever från årskurs sju och åtta.

Svaren som gavs har vi digitaliserat, och presenteras genom bland annat ordmoln. I ett ordmoln så blir ord som förekommer ofta stort, och de som förekommer mer sällan mindre. På så sätt kan vi enkelt se vilka ord som är vanligast i alla svaren.

Under april 2015 ställdes resultatet ut på biblioteken i Västervik, Överum, Gamleby och Ankarsrum.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att alla nämnder och kommunala bolag ska gå igenom resultatet. De har även fått frågor att svara på. Utifrån dessa svar kommer vi arbeta vidare med eventuella åtgärder och planering inför framtiden. Det samlade materialet kommer även att vara till grund för det kommande visionsarbetet i kommunen.  

 

Sidan senast granskad den 24 mars 2015
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.