Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ungdomsdialog 2015

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Hand som skriver

 

I slutet av januari genomförde vi en aktivitet för att ta reda på vad kommunens unga anser om sin plats, framtiden och hur de kan påverka. Med i dialogen var runt 500 elever från årskurs sju och åtta.

Svaren som gavs har vi digitaliserat, och presenteras genom bland annat ordmoln. I ett ordmoln så blir ord som förekommer ofta stort, och de som förekommer mer sällan mindre. På så sätt kan vi enkelt se vilka ord som är vanligast i alla svaren.

Under april 2015 ställdes resultatet ut på biblioteken i Västervik, Överum, Gamleby och Ankarsrum.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att alla nämnder och kommunala bolag ska gå igenom resultatet. De har även fått frågor att svara på. Utifrån dessa svar kommer vi arbeta vidare med eventuella åtgärder och planering inför framtiden. Det samlade materialet kommer även att vara till grund för det kommande visionsarbetet i kommunen.  

 

Sidan senast granskad den 24 mars 2015
Innehållsansvarig: Lotti Jilsmo

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)