Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Du är alltid välkommen att lämna dina synpunkter eller klagomål till Västerviks kommun. Vi är också tacksamma om du berättar när du hittar något fel som vi behöver åtgärda.

Vill du lämna en synpunkt eller en felanmälan gör du det enklast genom e-tjänsten här på sidan. 

Vill du att vi ska kunna svara dig så är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter. Det gäller oavsett vilket sätt du väljer att kontakta oss. En synpunkt, klagomål eller felanmälan som kommit in till oss på kommunen och diarieförts är en allmän offentlig handling.  

Har du svårt att använda våra e-tjänster så kan du istället kontakta oss via e-post, telefon eller skicka ett brev till oss.

Har du synpunkter på socialtjänstens insatser?

Om du är missnöjd med insatser inom socialtjänsten eller inom den kommunala hälso- och sjukvården kan du lämna dina synpunkter och klagomål.

Exempel på verksamheter i kommunen som bedriver socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård är:

  • särskilda boenden för äldre
  • hemtjänst
  • personlig assistans
  • verksamheter för personer med funktionsnedsättning
  • individ- och familjeomsorg
  • missbruks- och beroendevård
  • hem för vård eller boende för barn, HVB
  • hemsjukvård.

Lämna synpunkter om socialtjänstens insatser till oss på kommunen

Du kan lämna synpunkter och klagomål på hur vi har utfört insatser till oss.

Synpunktsblankett för att lämna synpunkter på socialtjänstens insatser

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du är missnöjd med ett beslut kan du i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Att överklaga kommunens beslut

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvården? Då kan du ta kontakt med IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor eller synpunkter som rör kommunal hälso- och sjukvård, till exempel hemsjukvård.

Patientnämnden, Region Kalmar Län

Sidan senast granskad den 14 september 2022
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.