Detaljplan för Rosenstenen 1, Västervik - samråd

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Planärende

Samråd

Plan

Detaljplan

Område

Planområdet är beläget i sydöstra delen av stadsdelen Brevik i Västerviks tätort. Planområdet utgörs av en hörntomt där Tillbergsgatan och Sankta Gertruds väg möts.

Överensstämmelse med översiktsplan

Planen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Strandskydd

Kommunen avser upphäva strandskyddet inom planområdet.

Tid för att lämna synpunkter

Från den 03 april 2018 till 25 april 2018

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.

Planhandlingar

Rosenstenen 1

Kontaktperson

Fanny Hansson, planarkitekt. 0490-25 40 84, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 3 april 2018
Innehållsansvarig: