Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Dina rättigheter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur och var dina personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när du begär det.

Det finns även tillfällen när vi ger dig särskild information. Till exempel om det inträffar ett dataintrång hos Västerviks kommun och det finns risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Västerviks kommun och be att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med uppgifter som saknas.

Rätt till radering

Du har rätt att be Västerviks kommun att personuppgifter som rör dig raderas men det finns begränsningar i din rätt att få dina uppgifter raderade. Det är till exempel vid myndighetsutövning eller i situationer där andra lagar anger att uppgifterna ska sparas.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det betyder att dina uppgifter markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

Rätt att flytta data och uppgifter, dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat och som vi behandlar med stöd av samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot att Västerviks kommun behandlar dina personuppgifter. Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få vår behandling prövad. Det kan gälla till exempel vid myndighetsutövning.

Rätt att klaga

Om du anser att Västerviks kommun behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten är Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att begära ut uppgifter

Du har rätt att begära ut vilka personuppgifter som Västerviks kommun behandlar om dig. För att begära ut sådana uppgifter använder du dig av en särskild blankett som du hittar under relaterade dokument. 

Om din begäran avser de kommunala bolagen så finns mer information på deras hemsidor:

Läs mer på Västervik Miljö & Energi AB:s hemsida

Läs mer på Västerviks Bostads AB:s hemsida

Sidan senast granskad den 6 augusti 2019
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.