Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Flytt av fordon 2020-09-07

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommun har den 1september 2020 placerat ”Uppmaning att flytta fordon” enligt Lag om flyttning av fordon (1992:129) på följande fordon:

Regnr: saknas Märke: Cygnet
Chassinummer: saknas
Tyd av fordon: Husvagn, vit

Kärran står uppställd på kommunalt ägd mark på parkeringen mitt emot Östra Ringskolan i Gamleby, Västerviks kommun.

Västerviks Kommun har låtit flytta fordonen till en särskild uppställningsplats på Begagnade Bildelar AB, Målserumsvägen i Västervik, för tillfällig förvaring enligt beslut av Västerviks kommun daterat den 7 september 2020.

Om inte ägaren hör av sig senast den 1 december sep 2020 övergår äganderätten till Västerviks kommun.

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till kommunens driftsentreprenör
Västervik Miljö & Energi på AB på telefon 0490-257194.

Datum då kungörelsen sätts upp

2020-09-07

Datum då kungörelsen tas ned

2020-12-01

Sidan senast granskad den 7 september 2020
Innehållsansvarig: Malin Davidsson