Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplan för Paradiset 19, Västervik, Västerviks kommun - samråd

Planärende

Samråd

Plan

Detaljplan

Syfte

Syftet är att möjliggöra för markanvändningen centrum (C) inom fastigheten Paradiset 19. Markanvändningen centrum (C) ger en stor flexibilitet inför framtida behov och efterfrågan och möjliggör en utveckling av centrala Västervik som levande stadskärna med olika typer av funktioner och verksamheter.

Område

Fastigheten Paradiset 19 ligger i Västerviks stadskärna i nära anslutning till Spötorget, i samma kvarter som Galleria Västerport (Paradiset 18). Byggnaden på Paradiset 19 har tidigare varit polisstation, men nyttjas idag för kontorsverksamhet.

Planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt begränsat standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen.

Överensstämmelse med översiktsplan

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Tid för att lämna synpunkter

Från den 21 november 2022 till 05 december 2022

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.

Planhandlingar

Paradiset 19

Kontaktperson

Anna Herge, Planarkitekt, anna.herge@vastervik.se

Sidan senast granskad den 18 november 2022
Innehållsansvarig: Malin Davidsson