Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Att beställa handlingar ur kommunarkivet

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 00

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Louise Littorin
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

När du beställer en uppgift ur Västerviks kommunarkiv är det bra om du kan vara så exakt som möjligt. Då är chansen större ett vi hittar det du söker.

Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut uppgifter ut kommunarkivet, men då måste du komma till oss och begära ut handlingen på plats. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi kan lämna ut uppgifterna. Är uppgiften offentlig så får du ta del av den. Omfattas uppgiften av sekretess måste du kunna legitimera dig.

Vill du ha uppgifterna skickade till dig så behöver vi dina kontaktuppgifter och adress eller e-postadress. Innehåller uppgiften sekretess så skickas den i rekommenderat brev så att bara du kan hämta ut den.

Fastigheter

Om du söker handlingar, som rör en fastighet: Ange fastighetsbeteckning, församling där huset ligger och ungefärligt byggnadsår. Ligger fastigheten utanför stadsplanerat område är chansen tyvärr liten att det finns någon information i vårt arkiv.

Betyg

Om du vill ha en kopia av ett betyg kan du idag beställa det via vår e-tjänst eller via blankett och e-post.

Forskning

Kommunarkivet har inte tid eller resurser att utföra omfattande forskningsuppdrag i arkivet. Då är du istället välkommen att besöka oss och i lugn och ro ta del av handlingarna på plats.

Sidan senast granskad den 13 maj 2019
Innehållsansvarig: Elisabet Olsson

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 00

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Louise Littorin
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun