Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommunarkiv

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Kommunarkivarie: Monica Klingberg

E-post kommunarkivet@vastervik.se

Telefon 0490-25 40 00

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Västerviks kommunarkiv är ett allmänt arkiv och arkivdepå för Västerviks kommun och dess bolag. Våra arkiv speglar främst olika politiska beslut och myndighetsutövning.

Här finns handlingar som du som forskare kan ha glädje och nytta av. Här kan du leta i handlingar från skolor, olika typer av protokoll, fattigvårdshandlingar med mera.

Kommunerna kom till år 1863. Flera orter har tidigare varit egna kommuner. Dessa kallas landskommuner, se pdf. Under 1900-talet slogs flera kommuner ihop. 1971 bildades Västerviks kommun, tidigare Västerviks stad.

Handlingar från landskommunerna finns i arkivet. Stadens äldre arkiv finns i Vadstena landsarkiv. Där finns handlingar från medeltiden fram till 1960. I kommunarkivet finns även några deponerade privata arkiv. Några av dem är gårdsarkiven från Forsby och Odensviholm. De innehåller flera intressanta handlingar. Här finns bouppteckningar, testamenten, torparkontrakt med mera.

Sidan senast granskad den 13 maj 2019
Innehållsansvarig: Elisabet Olsson

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Kommunarkivarie: Monica Klingberg

E-post kommunarkivet@vastervik.se

Telefon 0490-25 40 00

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun