Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Varvsverksamhet i modern tid

En ny stadsplan kommer till 1927 och nya stadsdelar växer upp. 1958 stängs varvsporten för gott i Västervik.  

Efter Stora Varvets nedläggning 1917 startar ett nytt bolag, Västerviks nya varvsaktiebolag. Varvet låg där Västerviks värmeverk finns idag. Modern utrustning köps in och varvet har eget bärgningsfartyg och dykare. Någon nybyggnad kom ändå inte igång. Huvuduppgiften blir istället reparationer. Arbetet läggs ned 1932 men återupptas på 1940-talet. 1954 arrenderas varvet ut till Oskarshamns varv. Det sista fartyget som sjösätts är ett minutläggningsfartyg åt marinen 1956. Skeppsbyggeriverksamheten i Västervik går i graven den 30 augusti 1958. Varvsporten stängs för gott 410 år efter det första varvets start.

Staden har under 1900-talet växt över sina breddar. På 1920-talet anser man det dags för en ny stadsplan, som antas 1927. Under 1930-talet är byggverksamheten livlig, framför allt på bostadssidan. Under andra världskriget stannar byggandet upp och vid krigets slut råder stor bostadsbrist i Västervik. Nya stadsdelar växer upp i områdena Brevik och Johannesdal.

Efter kriget flyttar Electrolux en del av sin tillverkning till Västervik. Fabriken stod klar 1948 och lades ned 2004. Svenska garvämnesfabriken ombildas 1909 till Tannin AB. Det lades ned på 1960-talet. 1915 grundas Västerviks pappersbruk, som i början gjorde kartong, men gick senare över till wellpapp. 1940 moderniseras maskinparken. Pappersbruket läggs ned 1980.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl