Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Den första staden och borgen

De första skriftliga bevisen för Västervik som stad är från år 1275. År 1360 byggs en borg vid Gamlebyvikens mynning.

Det första skriftliga belägget på Västervik som stad finns i ett donationsbrev från år 1275. I brevet ger kung Magnus Ladulås sin gård Åby, som ligger i staden Västervik, till Linköpings stift. Vi vet inte hur staden såg ut. Men flera arkeologiska undersökningar har visat på kraftiga kulturlager, broläggningar och eventuellt kajkanter. Det finns också fynd av keramik, ben, horn och läder. Av stadens en gång stora kyrka finns endast en liten rest kvar. I resterna syns åtminstone en ombyggnadsfas från 1200-talet.

Borgen

Omkring 1360 bygger hertig Albrekt av Mecklenburg en borg vid Gamlebyvikens mynning, som fungerar som ett lås. Borganläggningen kallas under medeltiden för Stäkeholm. Den är byggd efter förebilder i Tyskland. Senare ändras stavningen till det nuvarande Stegeholm. Kring borgen fanns troligen ytterligare försvarsanläggningar i form av förpålningar i vattnet.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl