Den första staden och borgen - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Den första staden och borgen

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Arkivassistent Kent Berg

Besöksadress: Norra Vägen 9, Västervik

E-post kommunarkivet@vastervik.se

Telefon 0490-25 40 00
Fax 0490-25 40 28

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

De första skriftliga bevisen för Västervik som stad är från år 1275. År 1360 byggs en borg vid Gamlebyvikens mynning.

Det första skriftliga belägget på Västervik som stad finns i ett donationsbrev från år 1275. I brevet ger kung Magnus Ladulås sin gård Åby, som ligger i staden Västervik, till Linköpings stift. Vi vet inte hur staden såg ut. Men flera arkeologiska undersökningar har visat på kraftiga kulturlager, broläggningar och eventuellt kajkanter. Det finns också fynd av keramik, ben, horn och läder. Av stadens en gång stora kyrka finns endast en liten rest kvar. I resterna syns åtminstone en ombyggnadsfas från 1200-talet.

Borgen

Omkring 1360 bygger hertig Albrekt av Mecklenburg en borg vid Gamlebyvikens mynning, som fungerar som ett lås. Borganläggningen kallas under medeltiden för Stäkeholm. Den är byggd efter förebilder i Tyskland. Senare ändras stavningen till det nuvarande Stegeholm. Kring borgen fanns troligen ytterligare försvarsanläggningar i form av förpålningar i vattnet.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Arkivassistent Kent Berg

Besöksadress: Norra Vägen 9, Västervik

E-post kommunarkivet@vastervik.se

Telefon 0490-25 40 00
Fax 0490-25 40 28

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)