Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Kommunarkivarie: Monica Klingberg

E-post kommunarkivet@vastervik.se

Telefon 0490-25 40 00

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I Sverige finns två olika typer av arkiv; allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting. De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och privatpersoner. I Västervik finns kommunens arkiv i Arkivcentrum tillsammans med två enskilda arkiv.

I Arkivcentrum har tre arkivinstitutioner samlats under ett tak. I våra lokaler kan du ta del av arkiven på en gemensam plats. Det gynnar såväl de samverkande institutionerna som de forskare och andra som vill ta del av de olika arkiven. Vårt uppdrag är att göra det enkelt och självklart att använda arkiven som källa till information och kunskap.

Om du vill besöka oss vill vi gärna att du ringer och bokar tid. Då hinner vi att ta fram handlingarna du vill titta i. Det är gratis att använda vår forskarsal och ta del av vårt originalmaterial. Du får gärna fotografera av våra originalhandlingar. Vi har även tillgång till kopiator och skanner.

Lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Gratis parkering finns vid byggnaden.

Arkivcentrum erbjuder en unik möjlighet att få svar på frågor om det lokala samhällslivet under de senaste seklen. Här finns uppgifter från samhällets samtliga sektorer att tillgå. Detta i form av våra arkiv från föreningslivet, näringslivet samt från de kommunala förvaltningarna.

De institutioner som du har tillgång till genom arkivcentrum är:

  • Västerviks kommunarkiv
  • Norra Kalmar läns Föreningsarkiv
  • Västerviks Museums arkiv

För bästa service, kontakta oss före ditt besök.

Sidan senast granskad den 13 maj 2019
Innehållsansvarig: Elisabet Olsson

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Kontaktperson

Kommunarkivarie: Monica Klingberg

E-post kommunarkivet@vastervik.se

Telefon 0490-25 40 00

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun