Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arkivcentrum

Välkommen till Arkivcentrum tre olika arkiv under samma tak

I våra lokaler kan du ta del av de olika arkiven på en gemensam plats. Det underlättar för de forskare och andra besökare som vill ta del av handlingar som finns i ett eller fler arkiv. Vårt uppdrag är att göra det enkelt och självklart att använda arkiven som källa till information och kunskap.

Sverige har två olika typer av arkiv; allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting.
De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och privatpersoner.

Arkivcentrum erbjuder en unik möjlighet att få svar på frågor om det lokala samhällslivet under de senaste seklen. Här hittar du:

  • Västerviks kommunarkiv, har handlingar från de kommunala förvaltningarna.
  • Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, har arkiv från bland annat föreningar och näringsliv.
  • Västerviks Museums arkiv, här finns bland annat personarkiv som skänkts som gåvor.

Om du vill besöka oss kontaktar du det arkivet du vill besöka och bokar tid.

Då hinner vi att ta fram handlingarna du vill titta i. Det är gratis att använda vår forskarsal och ta del av vårt originalmaterial. Du får gärna fotografera av våra originalhandlingar. Vi har även tillgång till kopiator och skanner. Gratis parkering finns i anslutning till byggnaden.

Sidan senast granskad den 17 augusti 2022
Innehållsansvarig: Elisabet Olsson

ARKIVCENTRUMS AVVIKANDE ÖPPETTIDER

2023

5 januari
6 april
19 maj
5 juni
22 juni
3 november
27 - 29 december

Kontakt

Postadress:
Västerviks kommun Arkivcentrum 593 80 Västervik
Besöksadress:
Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök.

Västerviks kommunarkiv
Telefon:
0490-25 40 80, 0490-25 40 16
Kommunarkivarie
Monica Klingberg
0490-25 40 80
Norra Kalmar läns föreningsarkiv
Telefon:
0490-65 56 89
Västerviks Museums arkiv
Telefon:
0490-211 77