Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

VFU Lärarprogrammet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Telefon: 0490 25 41 46
E-post: katja.vrettou@vastervik.se

Kontakta VFU-samordnare

VFU är en förkortning som står för verksamhetsförlagd utbildning. VFU är den del av lärarutbildningen där studenten omsätter sin teori i praktiken.

VFU:n görs vanligtvis i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning och särskola

När studenten omsätter sin teori i praktiken får de även tillägna sig de verktyg som krävs för att bli en bra pedagog. Detta är den del av lärarutbildningen som kommunen har ansvar för. Campus och Barn- och utbildningskontoret har ett gemensamt ansvar för VFU:n i Västerviks kommun. Tillsammans har vi också ett ansvar att samordna runt deltagande på bland annat VFU-dagar, VFU-mässor och andra typer av arrangemang.

Så ser arbetsfördelningen ut

Campus har ansvar för:

 • Att ha kontakt med högskolor och universitet i samband med VFU
 • Skriva avtal med högskolor och universitet i samband med VFU
 • Se till att skolorna får avtalad ersättning
 • Att ha en kontaktperson för studenter som är intresserade av en VFU-plats i Västerviks kommun
 • Kontakt med barn- och utbildningskontoret om vilka mentorer som behövs
 • Vara kontakten mellan student och mentor
 • Boende till de studenter som så behöver (inom given ram)
 • Arrangera av olika typer av fritidsaktiviteter
 • Att i samverkan med högskolor erbjuda handledarutbildning på distans som motsvarar cirka 7,5 poäng

Barn- och utbildningskontoret har ansvar för:

 • Att ta fram lämpliga förskolor och skolor samt handledare
 • Att erbjuda föreläsningar och workshops, samt träffar med medarbetare

Vill du veta mer? Då kan du ta kontakt med VFU-samordnare Katja Vrettou.

Telefon: 0490 25 41 46
E-post: katja.vrettou@vastervik.se

Sidan senast granskad den 18 maj 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Telefon: 0490 25 41 46
E-post: katja.vrettou@vastervik.se

Kontakta VFU-samordnare