Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Bild på en hand som håller i ett litet träd. Symboliserar att växa.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Telefon: 0490 25 41 46
E-post: katja.vrettou@vastervik.se

Kontakta VFU-samordnare

I flera av våra utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som även kallas för VFU. Det innebär att studenten gör sin praktik på en möjlig framtida arbetsplats. VFU ger studiepoäng.

Genom handledd praktik får studenten en fördjupad förståelse för yrkets olika sidor. Här får studenten en chans att förena teori och praktik. 

Campus samordnar VFU-platser för socialpedagog- och lärarstudenterna. Linnéuniversitetet  har ansvar för VFU till våra sjuksköterskestudenter.

Läs mer om VFU här:

Socialpedagogiska programmet

Lärarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Sidan senast granskad den 24 augusti 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Vfu-student i Västerviks kommun!

vfu-student-i-vasterviks-kommun.pdf

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Telefon: 0490 25 41 46
E-post: katja.vrettou@vastervik.se

Kontakta VFU-samordnare