Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vanliga frågor om Campus Västervik

1. Vad är Campus Västervik?

Campus Västervik är ett lokalt Campus som ägs och drivs av Västerviks kommun. Vi erbjuder eftergymnasiala program och kurser. Våra utbildningar drivs i samarbete med högskolor, universitet och YH-utbildare. Studenterna finns på plats här. De tar del av föreläsningar som vi direktsänder till våra studios. Campus Västervik har en forsknings- och utvecklingsmiljö (FoU). I samarbete med universitet och högskolor skapar och sprider vi forskning lokalt.

2. Är utbildningen på distans när man studerar på Campus Västervik?

Läser man en högskole/universitetsutbildning så är utbildningen platsförlagd här på Campus Västervik. Det innebär att du blir antagen hit till Campus Västervik. Har din klass här och studerar tillsammans med dina klasskamrater.
Läser man kurser eller kortare utbildningar kan det vara distansundervisning.

3. Måste jag flytta till Västervik om jag ska plugga på Campus Västervik?

Programutbildningar och vissa kurser som vi driver i samverkan med olika högskolor och universitet är platsförlagda. Vilket innebär att man studerar heltidsstudier här på plats på Campus Västervik. Det kräver att du är här på plats precis som högskolor/universitet kräver gällande närvaro på seminarier, tentamen, grupparbeten med mera.

Därför finns behovet av att bo i Västervik eller omnejd/pendlingsavstånd när man studerar programutbildningar.

4. Varför ska jag välja Campus Västervik? 

För dig som vill bo och verka i Västerviksområdet är Campus Västervik en riktigt bra valmöjlighet att läsa din drömutbildning. Du får mycket goda chanser till ett bra arbete och att bygga på din nuvarande utbildning, så att du alltid är  eftertraktad på marknaden. Våra utbildningar matchas med arbetsmarknaden så att du också får ett arbete efter att du avslutat din utbildning. För Campus Västervik är det viktigt att människor ska kunna studera oavsett var de bor i landet. Det finns många fler anledningar att vidareutbilda sig och här kommer några exempel på varför det är så viktigt.

Krav på behörighet

  • Behörighet och legitimation är ofta krav för att få jobb inom utbildnings- eller vårdbranschen. Sjuksköterska är ett legitimationsyrke med arbetsuppgifter som ingen, som inte gått utbildningen, har rätt att utföra. En förskollärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställd. För en lärare krävs legitimation både för att bli tillsvidareanställd och få sätta betyg. För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet.

Högre lön

  • Högre lön, ökad trygghet och möjligheter att ta kliv uppåt i karriären är exempel på fördelar för den som är utbildad. Inom förskolan arbetar till exempel barnskötare, som varken har högre utbildning eller lärarlegitimation. En legitimerad förskollärare blir i regel tillsvidareanställda direkt medan barnskötare ofta måste jobba i många år för att få fast anställning. Förskollärarens ingångslön och löneutvecklingen är bättre, liksom möjligheterna till karriärsutveckling. Förskollärare kan till exempel läsa vidare och vara handledare för lärarstudenter, vilket också ger löneökning.

Större trygghet

  • Obehörig lärare i skolan är anställda tills en behörig lärare söker tjänsten. Anställningstryggheten är därför inte särskilt stor. Obehöriga lärare får inte heller betygsätta elever och har inte rätt till kompetenshöjande insatser, som en behörig lärare har. En behörig lärare kan till exempel avancera till att bli förstelärare, som innebär både utveckling och löneökning. Det finns också möjligheter för behöriga lärare att vidareutbilda sig till att bli skolledare/rektor. 

5. Är det lärare på plats på Campus Västervik under lektioner?

Nej. Oftast är läraren på plats på Högskolan/Universitet/Lärosätet och sänder sin föreläsning ”live” samtidigt som föreläsning också är schemalagd hos klassen som finns på lärosätet, exempelvis Linnéuniversitet i Kalmar/Växjö eller Högskolan Väst i Trollhättan.

Men vid olika tillfällen kommer även lärarna till Campus Västervik för lektion eller andra praktiska moment.

6. Vad kan personalen på Campus Västervik hjälpa mig som student med?

På Campus Västervik är vi ca 25 medarbetare. Vi har alla olika roller.

Vi har utbildningskoordinatorer, adjunkter och utbildningsledare för våra program och kurser. De personerna är länken i mellan dig och ditt lärosäte och finns som stöd under studierna.

Vi har ett Servicecenter i våra lokaler. Där arbetar flera servicekoordinatorer och arbetar med servicefunktion för dig som student på Campus Västervik. I servicecenter kan du få hjälp med det mesta som rör dina studier. Det kan till exempel vara hjälp med stora som små frågor som kan handla om:

  • Word
  • Excel
  • Uppkoppling av egen dator mot det trådlösa nätverket
  • Fylla på utskriftskonto
  • Skaffa datakonto
  • Kodbricka med mera.

Det är också servicecenter som kopplar upp sändningarna till ditt lärosäte när det är dags för föreläsning eller andra moment i dina studier.

Vad är VFU och LIA?

VFU och LIA är praktik som utförs under studietiden. VFU förekommer i Högskola/Universitetsstudier och står för Verksamhetsförlagd utbildning. LIA förekommer i YH-utbildningar och står för Lärande i arbete.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström