Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

När du studerar kommer du förr eller senare att göra en tentamen. Var noga med att läsa igenom vad som gäller både i från skolan och från oss här på Campus Västervik

  • Vill du skriva en tentamen på Campus Västervik och läser någon programutbildning hos oss ska du anmäla till respektive universitet/högskola. Det är viktigt att du är uppmärksam på hur lång tid innan tentamen du senast ska anmäla dig. Detta gäller också omtentamen.
  • Vill du skriva tentamen och inte läser här på Campus Västervik? Anmäla dig via formuläret längre ner på sidan eller via vår tentamensmejl, campus.tentamen@vastervik.se. Ange när och vid vilken tid tentamen ska skrivas och vilken skola det gäller. Ange också namn och telefonnummer så vi kan nå dig vid behov. Du måste också meddela din skola att du vill tenta här på Campus och att de godkänner det. Skolan skickartentamen i god tid till vår tentamensmejl.

Har du några anpassningar som behöver göras i samband med tentamen är det bra om du kontaktar receptionen så snart du kan så att vi kan försöka att tillgodose detta

Anmälan till tentamen

När du du skickar det här formuläret kommer Västerviks kommun att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens växel på 0490-25 40 00.
Sidan senast granskad den 15 mars 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Beställ kopia av egen tentamen

När du du skickar det här formuläret kommer Västerviks kommun att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens växel på 0490-25 40 00.