Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Studenthälsan finns till för dig som är student. Dit kan du vända dig för att få stöd i frågor eller svårigheter som är kopplade din studiesituation.

Som student är du även försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. 

Vid behov av läkarkontakt/medicinsk behandling hänvisas du till din vårdcentral. Anmäl redan första sjukdagen hos Försäkringskassan.

Studenthälsan – Linnéuniversitetet

Studenthälsan – Högskolan Väst

Studenthälsan – Linköpings universitet

Sidan senast granskad den 14 juni 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Försäkringskassan

forsakringskassan