Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Det brukar bli några frågetecken vid uppsatsskrivandet. Vi har samlat ihop dokument som kan vara bra att ha som översikt och som stöd. Alla dokument och länkar som vi har samlat kommer från olika universitet och högskolor.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Den vetenskapliga artikeln är en vanlig publiceringsform för bland annat forskningsresultat. Andra former som finns är vetenskapliga avhandlingar, böcker (monografier och kapitel i böcker), samt forskningsrapporter och konferenspublikationer.

Vad är en vetenskaplig artikel – en guide från Karolinska institutet

Vad är en vetenskaplig text - Linnéuniversitetet

Vetenskaplig kvalitet - Lunds universitet

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? - Umeå universitet

Olika typer av referenssystem

Det finns fler bra referenssystem att använda när du skriver. Nedan finns det flera olika mallar och lathundar. Dessa ger dig en kort introduktion om vad som skiljer de olika referenssystemen från varandra.

Refero - Antiplagieringsguiden som kan hjälpa dig på vägen med när och hur du behöver ange referenser.

APA-systemet

Röda korsets Högskola APA-mall (pdf, 528 kB)

Harvardsystemet

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås

Oxfordsystemet

Referenser Oxford - Umeå universitetsbibliotek

Skrivguider

Utveckla ditt akademiska skrivande - Skrivguiden.se

Skrivguide - Högskolan i Gävle(pdf, 369 kB) 

Källkritik

Fem bedömningskriterier för källkritik - Umeå universitet

Sidan senast granskad den 18 november 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström