Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Alla kurser och program på ett universitet eller en högskola delas in i tre nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Alla nivåer bygger på nivån under. Du ser vad som krävs i förkunskapskraven för varje kurs. Som nybörjare söker du till grundnivån.Examenstrappa

Kandidatexamen

En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå. Den omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i ett huvudområde (tidigare kallat huvudämne) med successiv fördjupning inom området. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå.

Magisterexamen

Om du har en kandidatexamen kan du börja läsa på ett magisterprogram.

En magisterexamen är en ettårig fördjupning för dig som har läst på högskolan eller universitetet och har en kandidatexamen. När du har en magisterexamen kommer du att sammanlagt ha läst 240 högskolepoäng, eftersom du måste ha tagit ut en kandidatexamen om 180 poäng först.

Det här ska du ha läst

Innan du kan börja läsa till en magisterexamen måste du först ha tagit ut en kandidatexamen, eller en annan treårig examen på grundnivå. Det innebär att du också ska ha gjort ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som du fått godkänt i. Oftast räcker det här, men ibland måste du även ha läst specifika kurser för att få börja på ett magisterprogram.

Hur du tar en magisterexamen

För att ta en magisterexamen ska du ha läst och fullgjort 60 högskolepoäng med viss inriktning. Minst 30 av dessa högskolepoäng ska vara en fördjupning inom din utbildnings huvudområde.

Du ska också ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska ligga inom huvudområdet för utbildningen.

Konstnärlig magisterexamen

Examenskraven när du ska ta en konstnärlig magisterexamen är anpassade för ett konstnärligt område. Förutom det är en konstnärlig magisterexamen ungefär som en vanlig magisterexamen. Även här ska du ha tagit en kandidatexamen om 180 poäng först

Masterexamen

Om du har en kandidatexamen kan du börja läsa på ett masterprogram.

En masterexamen är en tvåårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng. När du har läst både en kandidatexamen och en masterexamen kommer du alltså att sammanlagt ha läst 300 högskolepoäng. Jämfört med en magisterexamen så kräver masterexamen ytterligare ett års studier, och en masterexamen är en nivå högre än en magisterexamen.

Det här ska du ha läst

Innan du kan börja läsa till en masterexamen måste du först ha tagit ut en kandidatexamen, eller en annan treårig examen på grundnivå. Det innebär att du också ska ha gjort ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som du fått godkänt i. Oftast räcker det här, men ibland måste du även ha läst specifika kurser för att få börja på ett masterprogram.

Hur du tar en masterexamen

För att ta en masterexamen ska du ha fördjupningsstudier om 60 högskolepoäng i ett av universitetets huvudområden. Du ska även ha gjort ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller, om du hellre vill, två självständiga arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng.

Texten är hämtad från antagning.se.

Sidan senast granskad den 18 november 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström