Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Seminarieserie: Att arbeta med äldre och ensammas välmående på landsbygden

Bild på en äldre man som sitter ensam på en stol vid stranden
Arbetar du med äldre och/eller ensamma, eller fattar du beslut som berör äldre och ensamma? Under 2021 erbjuder Campus Västervik dig en unik möjlighet att fördjupa dig i bland annat forskning och perspektiv kring äldre och ensamma på landsbygden– helt gratis. Nu är anmälan öppen.

Genom en digital seminarieserie i fem delar får du som deltar bland annat en fördjupad förståelse av arbetet med äldre och ensamma på landsbygden, samt vilken forskning som bedrivs lokalt och kan vara till hjälp för din verksamhet. Forskaren Clary Krekula från Linnéuniversitetet inleder seminarieserien. Därefter kommer tre licentiander från Campus Västervik hålla i var sitt seminarium kopplat till äldre och ensamhet på landsbygden och sina respektive forskningsprojekt. Serien avslutas med ett seminarium där diskussioner förs med verksamheter om hur aktuella frågor i seminarieserien kan bidra till framtida samarbeten och utvecklingsarbeten. Moderator Klara Björkum inleder seminarierna och är behjälplig vid diskussion och frågestund efter att forskaren är klar med sitt föredrag. Första seminariet går av stapeln den 21 september. Du kan delta i hela serien eller utvalda seminarier.

Bra att veta:

  • Seminarierna är gratis men du behöver anmäla dig
  • Seminariedelarna 1–4 är digitala och direktsänds via plattformen Zoom
  • Seminariedel 5 är planerad att äga rum på plats på Campus Västervik
  • För att kunna delta digitalt behöver du en dator med kamera och mikrofon, eller surfplatta eller smartphone med ljudutgång, samt anslutning till internet.
  • Vi erbjuder dig teknisk support under seminarierna
  • Dagen innan varje seminarietillfälle kommer du få en länk skickad till din e-postadress som du uppger i anmälan. Via länken ansluter du till seminariet

Seminarier under hösten 2021

Del 1 – Ensamhet och omsorgsrelationer bland äldre på landsbygden

Datum: tisdag 21 september  (detta seminarium är nu stängt för anmälan)
Tid: kl. 13.15–14.45

Om seminariet:

Seminariet belyser ensamhet och intimitet på distans bland äldre och reser frågor om hur digitala verktyg kan användas för att främja välbefinnande.

Medverkande: Professor Clary Krekula från Linnéuniversitetet

Del 2 – Det sociala rummet möter det digitala - ett rumsligt perspektiv på implementeringen av e-hälsa

Datum: torsdag 7 oktober  (detta seminarium är nu stängt för anmälan)
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Seminariet handlar om vårdprofessionens föreställningar om äldre när den landsbygdsnära primärvården digitaliseras, samt äldres föreställningar om den landsbygdsnära primärvården.

Medverkande: Licentiand Thomas Sjöström

Del 3 Vem är ensam? Hur äldres ensamhet på landsbygden konstrueras i socialtjänstens tal, text och handling

Datum: torsdag 28 oktober
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet

Det här seminariet kommer att fokusera på några av de komplicerade frågorna som bedömning av hjälpbehov och beslut om bistånd för med sig för biståndshandläggarna, och det handlar om rätten till jämlik vård och omsorg oavsett var den äldre bor och individuell behovsprövning utifrån ensamhet.

Medverkande: Licentiand Michaela Ericsson

Del 4 – En informell omsorgsaktör på landsbygden

Datum: torsdag 4 november
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Det här seminariet belyser ett kommunalt bostadsbolag som en informell omsorgsaktör i relation till den äldre befolkningen. Tillfället kommer ha en praktiknära karaktär och tillhandahålla exempel på hur ett bostadsbolag kan bidra till samhällsnytta genom att anamma en utökad omsorgstanke.

Medverkande: Licentiand Caroline Ärleskog

Del 5 – Avslutningsseminarium

Datum: torsdag 25 november
Plats: Campus Västervik lokal
Tid: 13.15 – 14.45

Om seminariet

Vi samlas tillsammans på Campus Västervik och för diskussioner om hur aktuella frågor i seminarieserien kan bidra till framtida samarbeten och utvecklingsarbete. Hur är dessa frågor relevanta utifrån våra verksamheter och vårt arbete? Alla som deltagit i något av seminarietillfällena innan är välkomna att delta och tänka ihop. Klara Björkum välkomnar och modererar.

Sidan senast granskad den 23 juni 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Anmälan till seminarieserien att arbeta med äldre och ensammas välmående på landsbygden

Jag vill delta på följande seminarier:


När du du skickar det här formuläret kommer Västerviks kommun att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens växel på 0490-25 40 00.