Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kompetenslyft Kalmar län

Uppstart i miljonprojekt för kompetensutveckling i Kalmar län.
Kompetenslyft Kalmar län fick i december 2020 beviljat 7,8 miljoner från Svenska ESF-rådet. Projektet har nu startat och är inriktat mot företag och anställda inom industri och industrinära verksamhet i Kalmar län.

Fokus för projektet är industrin då den är en mycket viktig näring för länet som genererar stora ekonomiska värden och därmed ett betydande skatteunderlag för offentlig sektor. Kalmar län är en industritung region med en stor industrinära tjänstesektor. I länet finns totalt 1538 företag inom tillverkningsindustrin. Industrin har påverkats negativt av Covid-19 bland annat genom beroendet av internationell handel.

Sydsvenska handelskammaren skriver:

Samtliga lokala arbetsmarknadsregioner i Sydost har en större andel sysselsatta i tillverkningsindustrin än genomsnittet för Sverige. Industrin och näringslivet som helhet står inför ett stort omvandlingstryck. Både ökad globalisering och digitalisering ställer krav på nya lösningar och ny kompetens. Kompetensomställning av personal och livslångt lärande är därför av stor betydelse.

Genom Kompetenslyft Kalmar län ska anställda i industrin erbjudas utbildning och kompetensutveckling så att både medarbetare och företag står rustade för en ny situation under och efter Covid-19. Projektet ska tillsammans med företagen identifiera vilka behov som finns av kompetensutvecklingsinsatser och vilka målgrupper i respektive företag.

Projektet omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Campus Västervik, IUC Kalmar län och med stöd av Region Kalmar län, som går in med 2,9 miljoner i medfinansiering, samt sträcker sig fram till februari 2023. Ett fokus på hela länet stärker den regionala samverkan även på lång sikt.

Sidan senast granskad den 15 augusti 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström