Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Campus i Småland 2030

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.00
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.45 - 12.45

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

Campus i Småland 2030 drevs i samverkan mellan Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik. Genom projektet ska våra lokala campus starta nya utbildningar och forskningsprojekt. Målet är att öka kunskaps- och kompetensnivån i norra Kalmar län. Senast under 2021 skulle campusen ha startat eller avtalat om att starta:

  • 15 utbildningsprogram
  • 15 fristående kurser
  • 15 yrkeshögskoleutbildningar
  • 15 projekt inom forskning och utveckling (FoU).

All utbildning och forskning ges i samarbete med lärosäten eller anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Arbetsmarknadens behov i fokus

Utbudet på campusen ska matcha den regionala arbetsmarknadens behov. Projektet har under våren 2019 genomfört en stor inventering med offentliga verksamheter samt tillverkningsindustrin. Inventeringen visar vilka behov av kunskap och kompetens som finns i dag och i framtiden. Projektet har tagit fram en rapport som visar resultatet samt förslag på utbildningar och forskningsprojekt som kan möta verksamheternas behov. Under hösten 2019 genomförs en inventering med besöks- och tjänstenäringen samt byggsektorn. Resultatet från den inventeringen kommer i början av 2020.

Modell för regional samverkan

Campus i Småland 2030 har också som mål att visa hur andra kan arbeta med kompetensförsörjning. Projektet ska dokumentera och sprida sin arbetsmodell, som utgår från samverkan och ett regionalt perspektiv.

Finansiärer

Campus i Småland 2030 leds av Västerviks kommun och drivs i samverkan mellan Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun. Arbetet sker på kommunernas lokala campus. Finansiärer bakom projektet är, förutom kommunerna: Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Sidan senast granskad den 14 juni 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.00
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.45 - 12.45

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun