Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Forskningscirkel om problematisk skolfrånvaro ger ringar på vattnet

2023-03-03

Omslagsbild på rapporten, författaren och en av deltagarna i projektet.En ny rapport visar hur forskningscirkeln om problematisk skolfrånvaro, som flera verksamheter i Västerviks kommun deltog i förra året, såg ut och vad deltagarna kom fram till. Erfarenheterna från forskningscirkeln har redan resulterat i olika insatser. Till exempel pågår nu ett fokuserat arbete mot problematisk skolfrånvaro på en pilotskola i kommunen.

Forskningscirkeln om problematisk skolfrånvaro startade genom samverkan mellan Campus Västervik, Centrala barn- och elevhälsan i Västervik och Linnéuniversitetet. Syftet var att skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma, där de kunde samla kunskaper för att utveckla arbetet kring problematisk skolfrånvaro. Hur det gick finns nu beskrivet i en ny rapport från Campus Västervik.

– I rapporten beskriver vi metoden vi har använt, det vill säga att vi inom en forskningscirkel har byggt gemensam kunskap och identifierat problem och lösningar kopplat till problematisk skolfrånvaro. Rapporten kan vara användbar för andra verksamheter och kommuner, berättar författaren av rapporten Klara Björkum, forsknings- och utvecklingskoordinator på Campus Västervik.

Hon tycker att forskningscirkeln redan har visat sig vara framgångsrik. Framför allt eftersom fokus har varit på vad deltagarna har velat uppnå genom samverkan, och därför snabbt kunnat använda de nya kunskaperna i praktiken. Till exempel på Åbyängskolan i Gamleby, som har blivit en pilotskola där olika verksamheter nu samverkar för att implementera kommunens nya närvaroplan. Det genom en rad insatser, som ska få elever som i dag stannar hemma från skolan att komma tillbaka. Cathrine Grönkvist, på kommunens Centrala barn- och elevhälsa, medverkade i forskningscirkeln och arbetar nu med insatserna på Åbyängskolan.

– Vi är i uppstartsfasen nu, vilket innebär att vi lägger grunden för arbetet och tar fram stödmaterial. Som förhoppningsvis kommer att underlätta arbetet framåt, berättar Cathrine Grönkvist.

Hittills har skolpersonalen fått utbildningar, dels av en fysioterapeut om hur stress och oro påverkar personer fysiologiskt – och hur olika metoder kan lindra, dels av en psykolog kring relationer och anknytning samt skolpersonalens betydelse för varje enskilt barn. Under våren väntar en workshop i närvarokultur och ett besök från alla de verksamheter som är delaktiga i pilotarbetet.

– Vi hoppas att vi bygger en grund som är stadig och gör att alla berörda känner sig trygga i arbetet på både förebyggande, främjande och åtgärdande nivåer, säger Cathrine Grönqvist.