Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 04 september, 08:49

Vi bygger om webbplatsen

Hoppsan hejsan! Här är det lite rörigt eftersom att vi bygger om vår webbplats. Men det kommer bli såå himla bra sen! Vi bygger om webbplatsen
Hoppa till innehåll

Nya seminarier inom Ledarskapsakademin till hösten 2023!

2023-05-24

Äntligen är en ny omgång av ledarskapsakademins utbud på plats inför hösten 2023, som du redan nu kan anmäla dig till. Hösten bjuder på heldagsseminarier inom mångfald och inkludering, hur vi kan stärka välbefinnandet i arbetsvardagen och om hållbart och modigt ledarskap.

Seminarier

Varje seminarium pågår under en hel dag och inga förkunskaper krävs. Det ingår fika på för- och eftermiddag.

Att stärka välbefinnande i en utmanande arbetsvardag

Välkommen till två spännande seminariedagar där vi tillsammans utforskar Positiv psykologi för arbetsplatsen! Genom kortare föreläsningspass som varvas med diskussioner i mindre deltagargrupper, reflekterar vi över användbarheten av metoder, modeller och verktyg för ”thriving and flourishing at work”. Vad är det som gör att vi verkligen ’blomstrar’ på jobbet? Hur kan vi som ledare göra mer av det som stärker vårt och medarbetarnas välbefinnande och samtidigt bidrar till organisationens utveckling, även i en utmanande arbetsvardag? Ta med dig nyvunna praktiska verktyg tillbaka till din organisation och se om du kanske kan bidra till att förstärka det som är positivt ytterligare!

Om föreläsaren
Maria Holmbom, doktorand i arbetsintegrerat lärande och undervisande lärare inom arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst. Hon forskar på hur positiva HR-praktiker kan bidra till ökat hållbarhetsarbete i organisationer och ingår i forskningsmiljön Positiva organisations- och ledarskapsstudier.

Datum: 29 september och 27 oktober (omfattar två seminariedagar) 
Tid: 09.00–15.00
Plats: Campus Västervik
Anmälan: Klicka för att komma till anmälningsformuläret

Mångfald & inkludering som metod för hållbarhet

Seminariedagen kommer ha ett fokus på mångfaldsarbete som en röd tråd i organisationer, hur det både kan synas och konkret användas från rekrytering till hela anställningstiden. På så sätt kommer vi beröra mångfald i rekrytering mer i breda drag än djupgående. Dagen kommer bjuda på en härlig mix av både teoreiska och praktiska inslag. Vi kommer även: 

  • lyfta fram exempel på hur vi kan främja mångfaldsperspektiv i tex urvalsprocess, och hur organisationer kan göra sig synliga. 
  • arbeta strategiskt med mångfald och inkludering (från att rekrytera in mångfald och att ta tillvara på den i det dagliga arbetet). Employer branding genom social hållbarhet och inkluderande kultur.
  • Reflektion och erfarenhetsutbyte i små grupper
  • Inkluderande ledarskap- ledarskapsbeteenden som främjar inkludering
  • Mångfald i beslut, skapa inkluderande möten, Övning
  • Mänskliga beteenden i grupp (hur vi styrs av våra vanor och hur
    vi kan forma en positiv inkluderande kultur tillsammans)

Målet är att belysa mångfald som ett förhållningssätt för att främja utveckling, där rekryteringsfasen är en av fler viktiga delar, samt ge inspiration till ett inkluderande mindset som behövs både nu och i framtiden för att fortsätta vara en attraktiv och välfungerande arbetsplats. Belysa vilka vinster det ger att arbeta för en inkluderande kultur och hur mjuka värden är en nyckelfaktor för både lönsamhet och välmående.

Om föreläsaren
Malin Melkersson är beteendevetare med inriktning arbetslivspedagogik och grundare av Genuine Workplace.

Datum: 10 november
Tid: 09.00–15.00
Plats: Campus Västervik
Anmälan: Klicka för att komma till anmälningsformuläret

Hållbart och modigt ledarskap

Under seminariet kommer du få med dig konkreta verktyg för att ta hand om dig själv och behålla energi och lust, både som ledare och privatperson.

Målet är också att du efter seminariet ska känna ett ökat mod i din ledarroll och ha fått en förståelse för vilka vinster det skapar för både dig själv, dina medarbetare och din organisation. Med mod menas här att a) veta vad du vill stå för i din ledarroll och att b) våga agera i linje med det, även när det är utmanande. Dagen kommer innehålla korta teoripass varvat med mycket reflektion enskilt och tillsammans med andra ledare. Stor vikt kommer läggas vid att göra kunskapen konkret och användbar i din vardag.

Om föreläsaren
Seminarieledare är Elin Sjöberg och Erik Johnsson, båda legitimerade psykologer som är verksamma på Stegeholm företagshälsa

Datum: 1 december
Tid: 09.00–15.00
Plats: Campus Västervik
Anmälan: Klicka för att komma till anmälningsformuläret

Sidan senast granskad den 24 maj 2023