Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Campus Västervik snyggar till sig

2024-02-05

Nu byter Campus Västervik grafisk profil. Det innebär bland annat att vi får en ny logotyp, fler profilfärger och symboler som vi kan använda i vår kommunikation. Den nya grafiska profilen är tänkt att bättre spegla vår moderna verksamhet. 

Campus Västerviks tidigare grafiska profil har 14 år på nacken, vilket bedöms vara mycket i kommunikationssammanhang. 

Det var dags att ta fram en profil som matchar dagens Campus Västervik. Vi har vuxit och utvecklats i snabb takt de senaste åren. Vi sticker ut hakan genom att erbjuda högre utbildning och bedriva forskning i en landsbygdskommun. Och vi har visat att det fungerar. Det är något som vi gärna visar upp och då passar det bra med en grafisk profil som tar mer plats, säger Jerry Engström, campuschef på Campus Västervik.

En lokal grafisk designer har haft i uppdrag att ta fram profilen, i samarbete med en projektgrupp på Campus Västervik.

Vår nya grafiska profil visar vilka vi är idag, i morgon och i framtiden. Vi har fått nya möjligheter vara kreativa och spegla verksamheten i både färg och form med stor variation rent grafiskt. Det är välkommet då vi har en bred och ständigt växande verksamhet, som innefattar både utbildning, forskning, utveckling och samverkan både på lokal, regional och nationell nivå, säger Beatrice Ström, projektledare för profilbytet och grafisk formgivare på Campus Västervik.

Sidan senast granskad den 5 februari 2024