Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

När datorspelande blir problematiskt, gaming disorder bland barn och unga

I detta inspelade föreläsningspaket får du som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling för barn och unga möjlighet att lära dig mer om datorspelande och spelproblem bland barn och unga. Föreläsningspaketet har anordnats av Campus Västervik FoU tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Syftet med konferensen var dels att erbjuda ökade kunskaper inom Gaming disorder, dels att skapa en mötesplats för att se hur vi kan arbeta vidare tillsammans i dessa frågor. Intresset för konferensen har varit stort - över 100 personer har anmält sig. Även om detta inte är den form av mötesplats vi varken tänkt oss eller önskat, vill vi pga det stora intresset och områdets aktualitet, förmedla till er den kunskap som våra föreläsare besitter.

Tankar och reflektioner

Efter att ni tagit del av föreläsningarna önskar vi att ni kommer in med tankar och reflektioner. 

Uppföljningen kommer att ske i två steg; 

  1. Skicka in reflektioner och tankar till klara.bjorkum@vastervik.se
  2. Utifrån dessa kommer vi att bjuda in till en workshop i höst för att arbeta vidare i frågor som rör problematiskt datorspelande bland barn och unga

Önskar ni ta del av fortsatt arbete eller vara med på workshop, hör av er till Klara per mejl, även om ni inte har en konkret reflektion.

Presentation

Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik hälsar välkomna och sätter föreläsningarna i ett sammanhang och berättar om möjlighet till uppföljning framöver.

När datorspelandet blir problematiskt – om gaming disorder hos barn och unga

Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare på FoU i Väst och författare till När datorspelandet blir problematiskt– en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga. En översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna kommer att presenteras.

När det blir en sjukdom - yrkesverksammas kunskap och tankar om den nya diagnosen gaming disorder

Sevtap Gurdal är lektor i psykologi vid Högskolan Väst. Diagnosen gaming disorder, finns sedan sommaren 2018 med som en diagnos efter Världshälsoorganisationens uppdatering av ICD-11, men vad innebär den för dem som arbetar med barn och ungdomar? Sevtap kommer att redovisa resultat från intervjuer med elevhälsa, socialtjänst och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin angående problematiskt datorspelande hos barn och unga. Vad anser de yrkesverksamma att datorspelande har för effekter på barn och unga samt deras tankar om den nya diagnosen. Vad händer när en vardagsaktivitet övergår till att bli en sjukdom? Hur väl
rustade är föräldrar, skola, sjukvård med flera?

Spelproblematiken i länet

Elin Fäldt ANDTS samordnare Länsstyrelsen i Kalmar län ger en lägesbild av spelproblematiken i länet.

Sidan senast granskad den 29 maj 2020
Innehållsansvarig: Beatrice Ström