Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kompetenshöjande insatser under coronatiden

Är din verksamhet drabbad av coronakrisen? Kan rådande läge innebära en möjlighet att satsa på kompetensutveckling? Nu erbjuder Campus Västervik en rad korta kurser med hög relevans för flera branscher i kommunen.

 • Kurser inom skärande bearbetning
  • Preparandkurs inom bearbetning
  • Skärande bearbetning – introduktion och skärbarhet
  • Kurs inom verktygsförslitning
 • Kurser inom förhandlingsteknik både 1 och 2
 • VSM – Värdeflödesanalys
 • DFA – Monteringsvänlig konstruktion
 • Generell kurs i tillverkningsteknik

Kurser inom skärande bearbetning

Preparandkurs inom bearbetning
Kursen introducerar deltagaren till begrepp och nomenklatur som används vid högre studier inom skärande bearbetning. Kursen innehåller skärbarhet, verktygsmaterial, introduktion till skärteori samt introduktion till de olika metoder som finns inom skärande bearbetning. Kursen lämpar sig för CNC-operatörer samt produktionstekniker som vill ha en mjuk introduktion till skärande bearbetning.

Skärande bearbetning – Produktivitet och skärbarhet
Kursen är introducerande till skärande bearbetning och behandlar produktivitet relaterat till skärbarheten hos komponenten och dess betydelse för bearbetningsekonomin. Kursen lämpar sig för CNC-operatörer och produktionstekniker som vill ha en mer ingenjörsmässig vy av skärande bearbetning.

Verktygsförslitning
Kursen behandlar verktygsförslitning och dess underliggande mekanismer och vad man utifrån ett verkstadsperspektiv man kan göra för att påverka förslitningen. I kursen följer deltagaren ett skärverktygs livslängd och identifierar olika förslitningsmekanismser under ett skärverktygs livslängd. Introduktion till mikroskopi ingår som ett delmoment. Kursen lämpar sig för CNC-operatörer och produktionstekniker som vill ha en fördjupning kring verktygsförslitning vid skärande bearbetning.

Kurser inom förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik 1
Kursen behandlar hur en förhandling kan planeras, främst utifrån sin egen styrkeposition och en uppskattning av motståndares position samt området där en överenskommelse kan vara möjlig. Stor vikt lägg på begreppet BATNA vilket betyder ”bästa alternativet till en icke nådd överenskommelse”. Kursen lämpar sig för alla som på något sätt behöver genomföra en förhandling antingen i sitt vardagsliv eller yrkesmässigt.

Förhandlingsteknik 2
Kursen behandlar olika kulturers påverkan i hur man genomför en förhandling. Kursen utgår ifrån Prof. Hofstedes modell kring kulturella skillnader, bland annat maktdistans och andra sociala normer i olika kulturer och hur de måste beaktas inför en förhandling. Kursen lämpar sig för personer som har internationella relationer, så som inköpare, projektledare, säljare med flera.

Övriga kurser

VSM – Värdeflödesanalys
Ett kraftfullt visualiseringsverktyg för att se och förstå flödet av material och information för en produkt eller tjänst genom sin väg i värdeflödet, samt identifiera de icke värdeökande aktiviteter och förluster som finns i organisationen. Kursen är mycket lättillämpad, deltagare kan redan under kursens genomförande få en bild av hur ett värdeflöde ser ut i verksamheten och hur det kan förbättras.

DFA – Monteringsvänlig konstruktion
Kursen behandlar hur produkter och komponenter kan anpassas utifrån dess monteringsvänlighet samt hur dessa funktioner relaterar till tillverkningskostnaderna. Vidare behandlas metodik för att minska antalet ingående komponenter. Till sist visas hur man kan beräkna produktens monteringseffektivitet. Kursdeltagaren genomför en DFA-analys under kursens genomförande och kan därmed se förslag till förbättringar som kan ge en ökad monteringsvänlighet.

Generell kurs i tillverkningsteknik
Kursen behandlar introducerande tillverkningsmetoder från gjutning, plastisk formning, skärande bearbetning samt okonventionella metoder. Kursen lämpar sig för deltagare som önskar en generell introduktion till olika tillverkningsmetoder.

Sidan senast granskad den 7 maj 2020
Innehållsansvarig: Beatrice Ström