Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pågående FoU-projekt

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Barn och unga i ekonomisk utsatthet i Västerviks kommun - livsvillkor och delaktighet på fritiden, i skolan och i familjen

Inom Enheten för arbete och kompetens har under flera års tid föräldrar till barn och ungdomar prioriterats för stöd och insatser till egen försörjning. Målsättningen är att barnens livsvillkor och sociala förutsättningar på så sätt förbättras när föräldrar arbetar eller studerar. Antal hushåll i behov av försörjningsstöd har kraftigt minskat. Föräldrar erbjuds insatser genom kartläggning av bland annat familjens sysselsättning, utbildning- och yrkesbakgrund och egna försörjningsmöjligheter med utgångspunkt för barnen behov. Arbets- eller utbildningsförberedande insatser erbjuds genom enhetens teoretiska och praktiska verksamheter eller projekt inom Samordningsförbundet. Utgångspunkten är att barnens livsvillkor förbättras och normaliseras med föräldrar som arbetar eller studerar i jämförelse med arbetslöshet. Detta FoU-projektet går ut på att synliggöra barnets röst i familjer som har ekonomiskt bistånd i Västerviks kommun.
Läs mer

Framtida studenter i norra Kalmar län. En analys av beskrivna intressen och förutsättningar

Campus Västervik och Linnéuniversitetet genomför under 2020 ett forskningsprojekt med fokus på blivande studenters perspektiv på högre utbildning. Syftet med detta projekt är att identifiera och analysera beskrivningar av blivande högskolestudenter beträffande intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå i relation till: närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning.

Detta projekt genomförs av Goran Basic, projektledare från Linnéuniversitetet och Klara Björkum forskningsassistent från Campus Västervik. Projektet genomförs också i samarbete med forskare som är aktiva inom forskningsmiljö Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE) vid Linnéuniversitetet samt i samarbete med medarbetare aktiva inom Campus Västerviks forsknings- och utvecklingsmiljö. I studien samlas in och analyseras kvalitativ empiriskt material i form av samtalsfrämjande intervjuer, dokument och fältanteckningar i flera kommuner i norra Kalmar län (Västervik, Vimmerby och Hultsfred).

Sidan senast granskad den 18 november 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun