Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Material från föreläsningar och seminarier

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Organisatoriska mellanrum

Det osynliga brottsoffret - barn och unga som lever i familjer med våld

Nyanlända vuxna migranters erfarenheter och meningsskapande i sitt nya liv i Sverige

Samverkan och samverkansprojekt, Förutsättningar, hinder och möjligheter

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem

Socialpedagogiskt arbete i skolan – mellan stöd och kontroll

Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

Här kan du ta del av materialet från FoU-dagen 2018

Den nödvändiga grunden - Underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar (pdf, 1420 kB)

Ledarskap i klassrummet ( pdf, 1084 kB)

Ledarskap i klassrummet - Det behövs mer än en kateder (pdf, 190 kB)

Här kan du ta del av materialet från Socialstyrelsen inspirationsdag om IBIC

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC (pdf, 3717 kB)

Här kan du ta del av materialet från seminarieserien Interkulturella möten.

Intergration i vardagen

Christina Ekstrand och integrationsgruppen, Västerviks kommun, berättar om integrationsgruppens arbete. Hur arbetar man och vad är det för förutsättningar och villkor som gäller? Gruppen kommer att tala om sina erfarenheter av möten i arbetet.

Integration i vardagen (pdf, 285 kB)

Att möta det "mångkulturella"

Tore Svendsen, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete vid
Stockholms universitet. Tore Svendsen talar om interkulturella möten.

Att möta det mångkulturella (pdf, 1364 kB)

Ung är ung och gammal är gammal - eller?

Anita Beckman, fil.dr. i etnologi och universitetslektor kulturvetenskap, Högskolan Väst,
talar om möten mellan generationer.

Ung är ung och gammal är gammal - eller? (pdf, 4.5 MB)

Barn, unga, migration och interkulturella praktiker

Kerstin von Brömssen, professor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst, talar om interkulturella möten med fokus på barn.

Barn, unga, migration och interkulturella praktiker (pdf, 757 kB)

Uprooted growing crisis for refugee and migrant children (pdf, 16 MB)

Nyanlända vuxnas meningsskapande i sitt nya liv i Sverige

Afrah Abdulla, doktorand inom pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Högskolan Väst, talar om interkulturella möten med utgångspunkt i ett avhandlingsprojekt.

Interkulturella möten (pdf, 9.4 MB)

Sidan senast granskad den 23 april 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun