Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Licentiandmiljön

Forskningsmiljön

Biträdande campuschef

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Välfärd, social innovation och hållbarhet på landsbygden

Syftet med licentiandmiljön på Campus Västervik är att producera forskning som har hög relevans för området Hållbar landsbygd. Ännu ett syfte är att såväl utbilda egen kompetens (licentiater) samt attrahera nationell kompetens inom området. Projekt i licentiandmiljön berör hållbar landsbygd med fokus på välfärdsfrågor och social innovation. Att växa upp och verka i en landsbygdskommun kan många gånger innebära att vägen till specialistkunskap, högre utbildning och andra utbudsfrågor är längre, både i fråga om avstånd, men också i fråga om kulturell tradition. Inom ramen för miljön finns tre teman, inom vilka olika projekt genomförs.

Tema: Barns och ungas utbildning, hälsa, livsvillkor på landsbygden

Detta tema spänner över områden som har barns och ungas välbefinnande, hälsa och livsvillkor i fokus. Barns och ungas lika rätt och möjligheter att må bra, kunna utvecklas, vara delaktiga och få sina rättigheter respekterade och samhällets förmåga att planera för detta, men också hantera problem då de uppstår kommer att studeras.

Yrken, identitet och plats: om ungdomars syn på framtida arbete
Christoffer Hornborg
E-post: christoffer.hornborg@vastervik.se

Organisering av stöd och hjälp till barn och unga
Emma Ottosson 
E-post: emma.ottosson@vastervik.se

Interkulturell praktik på förskolan – landsbygd i snabb förändring
Charlotte Löthman
E-post: charlotte.lothman@vastervik.se
Relaterad artikel: On the way towards integration? From monologic to dialogic encounters in Swedish rural preschools

Tema: Hållbar kommunal och regional utveckling på landsbygden

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är och kommer att vara centralt utifrån många aspekter i kommunala, regionala och privata verksamheter. Inte minst måste verksamheterna organiseras så att den erbjuder hållbarhet på individnivå, men även på organisatorisk- och verksamhetsnivå behöver hållbarhetsarbetet vara centralt.

Verksamhetsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Caroline Ärleskog
E-post: caroline.arleskog@vastervik.se

Tjänstemän och politikers lärande i arbetet med ungas inflytande på landsbygden
Lisa Hedman
E-post: lisa.hedman@vastervik.se

Tema: Lika vård och samhällsinkludering på landsbygden

Trots en remarkabel välståndsutveckling i Sverige finns det inget som pekar på att medborgarnas krav på service från företag och det offentliga kommer att minska utan snarare öka. Generellt ställer patienter/brukare högre krav på verksamheterna än tidigare, vilket verksamheterna behöver bemöta och agera kring på olika sätt.

Förberedande insatser
John Karlsson
E-post: john.karlsson@vastervik.se

Digitala vårdtjänster i primärvården
Thomas Sjöström
E-post: thomas.sjostrom@vastervik.se

Äldre och ensamhet
Michaela Ericsson
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Biokolets potential i en cirkulär ekonomi

I det här projektet studeras biokolets potential i en cirkulär ekonomi för att minska närings- och föroreningsläckaget från kustnära områden, med Västerviks kommun som studieområde. Biokol är en mångsidig och hållbar teknik då den har många tillämpningar för att hjälpa till med:

  • klimatförändringar
  • livsmedelssäkerhet
  • förnybar energi
  • och avfallshantering

Detta ger i sin tur miljömässiga och socioekonomiska fördelar i samhällen.

Sidan senast granskad den 13 mars 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Forskningsmiljön

Biträdande campuschef

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun