Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Att tillgängliggöra forskning i en landsbygdskommun

Forskningsmiljön

Biträdande campuschef

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Uppdraget om att producera och tillgängliggöra forskning ska genomsyra allt arbete inom Campus Västerviks forsknings- och utvecklingsmiljö. Den forskning som produceras på Campus Västervik FoU presenteras årligen genom öppet hus, en så kallad FoU-dag.

FoU-dagen 2017 – Introduktion av forskning och utveckling i Västervik
FoU-dagen 2018 – Verksamhetsförlagd utbildning – länken mellan skola och arbetsliv
FoU-dagen 2019 – Lokalproducerad forskning i en landsbygdskommun – en demokratifråga

Vi vill också tillgängliggöra forskning som begrepp, som kontext, som kunskapskälla, som arena för att inhämta argumentationer, som vardagsgöra och som maktredskap för en bred målgrupp, gärna till allmänheten, och i synnerhet till de som lever, bor och verkar här. Därför anordnas återkommande seminarieserier och inspirationsdagar under olika teman.

Seminarieserier

 • Barn och ungas rättigheter och perspektiv
  • Del 1 – Barns rättigheter efter barnkonventionen blivit svensk lag: utmaningar och vägar framåt
  • Del 2 – Organisering av stöd och hjälp till barn och unga
  • Del 3 – Att lyssna på barn – ett interkulturellt perspektiv
  • Del 4 – Arbete med ungas inflytande – tjänstemän och politikers perspektiv
  • Del 5 – Vad kommer jag att jobba med i framtiden? Och var? – Ett projekt om hur våra ungdomar orienterar sig mot framtida yrkesliv
 • Organisatoriska mellanrum
  • Det osynliga brottsoffret - barn och unga som lever i familjer med våld
  • Nyanlända vuxna migranters erfarenheter och meningsskapande i sitt nya liv i Sverige
  • Samverkan och samverkansprojekt, Förutsättningar, hinder och möjligheter
  • Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem
  • Socialpedagogiskt arbete i skolan – mellan stöd och kontroll
  • Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer
 • Interkulturella möten
  • Att möta det "mångkulturella"
  • Ung är ung och gammal är gammal - eller?
  • Barn, unga, migration och interkulturella praktiker
  • Nyanlända vuxnas meningsskapande i sitt nya liv i Sverige

Inspirationsdagar

 • IBIC – Individens behov i centrum
 • Äldre och ensamhet
 • Genus och normer 
 • Genusfotografen
 • Prata med barn
 • Ledarskap i klassrummet
 • Samverkansforskning
Sidan senast granskad den 13 mars 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Forskningsmiljön

Biträdande campuschef

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun