Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Bild utanför forskningsmiljön på Campus Västervik

Forskning

Campus Västervik inkluderar en FoU-miljö med inriktning mot innovativ välfärd och social hållbarhet på landsbygd. Välfärd och social hållbarhet definieras brett och sammanfattar samtliga aspekter av att bo, leva och verka på landsbygder.

Vid FoU-miljön utförs forsknings-, utvecklingsprojekt och komptenshöjande aktiviteter och insatser av forskare, forskarstuderande och forskarassistenter. I vårt genomförande samverkar vi med regionala aktörer och nationella lärosäten.

Landsbygdens behov styr oss, detta gör att vår verksamhet anpassas och modifieras efter det som gynnar landsbygden.

Forskningsstrategi

Vår ambition är att vara med och utveckla välfärden. Vi söker finansiering/partners på lång- och kort sikt för att bidra till varatagande av landsbygdens möjligheter och överbrygga dess svårigheter. Detta i syfte för att öka kvaliteten, få en mer jämlik välfärd och använda resurserna mer effektivt i ett landsbygdsperspektiv.

Forskningsansats

Campus Västervik FoU arbetar utifrån en praktiknära forskningsmodell där kunskapsmobilisering står i fokus. I praktiknära forskning mobiliseras och produceras forskning tillsammans med användare (personal/medborgare/klienter/). Denna forskningsansats har en stor möjlighet att ge samhällseffekter i både forskningsprocessen och slutprodukt eftersom handlingsplaner, delaktighet och egenmaktsprocesser är centrala. I en sådant ansats mobiliseras kunskap ofta från många organisationer, personer, grupper med mera i hela forskningsprocessen, där både syfte och metoder bestäms av de parter som involveras.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström