Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Forskning och utveckling

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Den forsknings- och utvecklingsmiljö som finns på Campus Västervik arbetar med att öka kunskapen om, och intresset för forskning och innovation i landsbygdskommunen Västervik, som ligger långt från universitet och högskola.

Vi arbetar för att företag och offentlig verksamhet i Västerviks kommun ska vara socialt hållbara, attraktiva arbetsgivare och utvecklas efter de behov som finns i vårt samhälle, med omvärlden som närmaste granne. Vi är samhälleliga innovatörer som arbetar över olika samhällssektorer. Vi bidrar till nyskapande lösningar för individer, verksamheter och det lokala samhället.

Campus Västervik FoU är en lokal kunskapsplattform och en tvärvetenskaplig kunskapsnod inom sociala och tekniska utmaningar. Vi arbetar både reaktivt och proaktivt, vilket betyder att vi:

 • Löser företag och verksamheters behov på ett effektivt sätt genom att hitta nya former för samverkan och relationer
 • Identifierar kunskapsluckor och områden där det finns tydliga behov av innovations- och utvecklingsinsatser

Hur fungerar det?

När ett FoU-uppdrag inkommer bjuder Campus Västervik FoU in till möte där uppdragsgivaren får presentera sin frågeställning. Campus Västervik FoU säger ja eller nej till uppdraget.

 1. Om Campus Västervik FoU tar uppdraget sammanfattas mötet i ett skriftligt uppdrag som skickas till en eller flera högskolor/ universitet.
 2. Om högskolan/ universitet tar uppdraget, bokas nytt möte mellan uppdragsgivaren, Campus Västervik FoU & högskolan/ universitetet. Avtal ska skrivas.
 3. Från den egna verksamheten/ företaget kopplas en eller flera forskningsassistenter.
 4. Genomförande
 5. Rapport skrivs. Alla rapporter ska gå genom Campus Västervik FoU:s vetenskapliga ledare. 
 6. Om denne själv är medskribent ska en referensgrupp tillsättas för seminariebehandling
  av FoU-rapporten.
 7. Rapporten trycks och distribueras. Diskussion om hur kunskapen ska föras tillbaka och tas tillvara på i verksamheten. Uppföljning och planering för nästa steg.

Klicka för att få mer detaljerad information

Sidan senast granskad den 18 september 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Håll koll på vad som händer i Campus Västerviks kalender

Kalender för Campus Västervik

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun