Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

VSM – Värdeflödesanalys

Har företaget behov av att öka sin effektivitet och minska sina organisatoriska verksamhetsförluster relaterat till sin produktion och informationshantering? I denna kurs utbildas man inom metodiken värdeflödesanalys som i sin tur ligger till grund för att genomföra Kaizen-aktiviteter.

VSM är ett kraftfullt visualiseringsverktyg för att se och förstå flödet av material och information för en produkt eller tjänst genom sin väg i värdeflödet, samt identifierar de icke-värdeökande aktiviteterna och förluster som finns i organisationen. VSM-analys är en metod för att analysera det aktuella läget och utforma ett framtida tillstånd för den serie av händelser som en produkt eller tjänst genomgår från början fram till kunden med avsikten att minska förluster jämfört med den aktuella situationen inom ett företag. Kursens mål är att ge deltagarna de praktiska färdigheterna att använda värdeflödesanalys i verksamheten.

Kursinnehåll

  • Kundvärde och nyckelelement och metoder för värdeflödesanalys
  • Uppbyggnanden av en värdeflödeskarta
  • Definition och analys av nuvarande tillstånd genom en värdekarta som beskriver material och informationsflöden
  • De tre stegen för att utveckla en idealisk framtida lägeskarta
  • Hur man skapar en Kaizen-förbättringsplan

Start och slut: vecka 36 - 40 2020
Studietakt: 4 heldagar, fredagar
Form: Kursen använder en blandning av teori, klassrumsövningar och fallstudier.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Så här söker du

Anmälan öppnar 16 mars på antagning.se men du kan redan nu anmäla ditt intresse till
Maria Johansson, maria.e.johansson@vastervik.se så får du en påminnelse när det är dags att ansöka till kursen.

Sidan senast granskad den 13 september 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström