Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Produktionsledning - Produktionslogistik

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem.

Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som produkter ska kundanpassas.

Start och slut: Startar vecka 41 till och med vecka 45
Studietakt: delitd (första tillfället är heldag och resten är halvdagar)
Form: Teori, klassrumsövningar och laborationer
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Anmäl dig till kursen

Anmäl dig via antagning.se

Sidan senast granskad den 17 mars 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström