Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kognition, affektion och relation – Grundutbildning i ett anpassat Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt

Vill du veta mer om samverkan mellan kognition, affektion och relation? Utbildningen belyser teoretiska utgångspunkter såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD), tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt.

Kognitiva och affektiva förmågor påverkar våra förutsättningar för lärande och att skapa och upprätthålla relationer. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende som leder till problemskapande situationer med omgivningen. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel, riskerar personer med relationsutmanande beteende att exkluderas.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha utvecklat grundläggande teoretisk kunskap om kognitiva och affektiva funktionsskillnader. Deltagarna får även verktyg för att kartlägga kognitiva och affektiva svårigheter, samt praktiska verktyg för att kartlägga problemskapande beteende och verktyg för att göra handlingsplaner för att bemöta personer i hög affekt och efter affektpåslag.

Studietakt: 3 halvdagar
Form: livesända webbföreläsningar via mötesverktyget Zoom
Behörighetskrav: Denna kurs är på grundnivå och inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

  • Kognitiva och affektiva funktioner och kopplingar till diagnoser. Relationer mellan kognition, effektivt och relation. Hjälpmedel och bemötande som underlättar lärande och kognition
  • Tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner Tekniker för att bemöta personer i hög affekt och stress
  • Självreflektion kring den professionella yrkesrollen

Kursdeltagare får användarnamn och lösenord för att kunna hämta artiklar och rapporter, arbets- och diskussionsmaterial, samt åhörarkopior via nätet.
Efter avslutad utbildning utfärdas intyg för deltagande.

Tid och datum:

  • Tillfälle1: 20 maj, klokan 09.00 – 13.00
  • Tillfälle 2: 28 maj, klockan 09.00 – 13.00
  • Tillfälle 3: 2 juni, klockan 09.00 – 13.00

Anmälan

Anmäl dig till kursen via formuläret

Sidan senast granskad den 8 april 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström