Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Kontakta VFU-samordnare

Telefon: 0490 25 41 46
E-post: katja.vrettou@vastervik.se

I flera av våra utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det innebär att studenten gör praktik på en tänkbar framtida arbetsplats.

Genom handledd praktik får studenten en fördjupad förståelse för yrkets olika sidor. Här får studenten en chans att förena teori och praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger studiepoäng.

Campus Västervik samordnar VFU-platser för socialpedagog- och lärarstudenterna. Linnéuniversitetet  har ansvar för VFU till våra sjuksköterskestudenter.

Läs mer om VFU här:

Socialpedagogiska programmet

Lärarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Sidan senast granskad den 18 september 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Vfu-student i Västerviks kommun!

vfu-student-i-vasterviks-kommun.pdf

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Kontakta VFU-samordnare

Telefon: 0490 25 41 46
E-post: katja.vrettou@vastervik.se