FoU Campus Västervik
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Forskning och utveckling

FoU Campus Västervik

Socialpedagogiskt centrum

FoU-ansvarig - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Behöver er verksamhet lösa ett problem? Eller vill ni veta mer om hur ni kan starta en förändring? Då är ni välkomna till FoU Campus Västervik.

FoU Campus Västervik är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som har till syfte att förmedla vetenskaplig kunskap, utföra egen forskning och initiera verksamhetsutveckling inom i första hand kommun, landsting och näringsliv! Detta gör vi genom att utveckla och fördjupa kunskapen kring verksamhetsnära frågor inom ingenjörsvetenskap och välfärdsfrågor. Verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan näringsliv/arbetsmarknad, FoU Campus Västervik och akademin.

Forskningen, som utgår från behov i regionen, bygger till stor del på deltagande och dialog med de som lever, bor och verkar här.

Vem vänder vi oss till?

Behöver er verksamhet lösa ett problem eller vill ni veta mer om hur ni kan starta en förändring? Vill ni utvärdera för att se hur väl ett genomfört arbete fallit ut? FoU Campus Västervik vill vara med och utveckla förvaltningar, verksamheter och företag genom att ta fram ny kunskap som kan omsättas i praktiken.

Vi vill inspirera medarbetare till att medverka i utvecklingsarbete. Vi stödjer medarbetare
vid genomförande av utvecklingsarbete och återför resultaten till verksamheten.

Hur fungerar det?

När ett FoU-uppdrag inkommer bjuder FoU Campus Västervik in till möte där uppdragsgivaren får presentera sin frågeställning. FoU Campus Västervik säger ja eller nej till uppdraget.

  1. Om FoU Campus Västervik tar uppdraget sammanfattas mötet i ett skriftligt uppdrag som skickas till en eller flera högskolor/ universitet.
  2. Om högskolan/ universitet tar uppdraget, bokas nytt möte mellan uppdragsgivaren, FoU Campus Västervik & högskolan/ universitetet. Avtal ska skrivas.
  3. Från den egna verksamheten/ företaget kopplas en eller flera forskningsassistenter.
  4. Genomförande
  5. Rapport skrivs. Alla rapporter ska gå genom FoU Campus Västerviks vetenskapliga ledare. 
  6. Om denne själv är medskribent ska en referensgrupp tillsättas för seminariebehandling
    av FoU-rapporten.
  7. Rapporten trycks och distribueras. Diskussion om hur kunskapen ska föras tillbaka och tas tillvara på i verksamheten. Uppföljning och planering för nästa steg.

Klicka för att få mer detaljerad information

Sidan senast granskad den 25 januari 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Håll koll på vad som händer i Campus Västerviks kalender

Kalender för Campus Västervik

Socialpedagogiskt centrum

FoU-ansvarig - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)