Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Utbildningskonferens riktade blickarna mot Campus Västervik

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

2020-10-02

Framstående personer inom svensk utbildnings- och näringslivssektor samlades i veckan till en semidigital utbildningskonferens på Campus Västervik. Konferensen arrangerades av projektet Nya vägar, som syftar till att hitta hållbara metoder för att högre utbildning och livslångt lärande ska nå fler.

Hur kan vi se till att högre utbildning når fler så att hela Sverige kan växa? Vad ställer det för krav på samverkan och vilka politiska beslut måste till? Det var några av frågorna som diskuteras på konferensen. Under de två dagarna medverkade bland andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, Therese Svanström, ordförande, TCO, Magnus Wallerå, avdelningschef på Svenskt Näringsliv och Simon Edström, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. De omkring 250 deltagarna följde konferensen digitalt. Genom en chatt kunde de ställa frågor och diskutera de olika programpunkterna.

Inspiration från Skottland

Konferensen inleddes med ett föredrag av Stuart Gibb, vicerektor på University of the Highlands and Islands i Skottland, som har hittat smarta lösningar för att överbrygga stora avstånd till högre utbildning i landet. Dessa lösningar har fått stor internationell uppmärksamhet och flera av konferensens deltagare hade tidigare varit på besök till UHI. Under presentationen delade Stuart Gibbs med sig av tips och berättade att UHI gärna är behjälpligt i det svenska arbetet med att göra högre utbildning tillgänglig för fler.

Minister med på länk 

Från sitt arbetsrum på regeringskansliet beskrev Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, regeringens syn på spridningen av högre utbildning. "Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler", sa ministern som också berättade om regeringens förändring av förordningen som ska öka möjligheter för människor att studera på olika nivåer vid lärcentrum/lokala campus, till exempel universitet- och högskolenoivå.

Forskning om utbildningsklyftor

Rykande färsk forskning presenterades av nationalekonomerna Urban Gråsjö, Högskolan Väst, och Sara Johansson, Jönköping University. Deras forskningsresultat visar bland annat på ökande utbildningsklyftor i Sverige och hur orter med avstånd till universitet och högskolor drabbas värst. Resultaten visar också att möjlighet till utbildning genom lärcentra eller lokala campus innebär ökad kompetensnivå hos den befintliga befolkningen i kommunen och regionen. Frågan diskuteras under programpunkten av deltagarna i konferenschatten. Deltagaren Anette Strömberg hänvisade till mer fakta kring lärcentras effekter i en intervju gjord av Encell, med Jerry Engström, campuschef på Campus Västervik.

Läs mer om reportaget på Jönköping Universitys webbplats

Parallellpass

På onsdagen arrangerades konferensen som en professionell tv-produktion, ledd av moderator Johan Wester. På torsdagen fick deltagarna välja mellan ett antal parallellpass att ta del av som webinarier. Exempel på teman var kvalitet inom distansundervisning, hållbara samverkansformer mellan kommuner och högskolor/universitet, forskning i kommuner långt från lärosäten och avtal kopplade till samverkan kring högre utbildning.

VINNOVA-finansierat projekt

Konferensen var den avslutande delen i det VINNOVA-finansierade projektet Nya Vägar. Nya Vägar inleddes 2014 av Campus Västervik, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst. Projektet finansieras mellan 2017–2020 av VINNOVA. Totalt ingår fem universitet/högskolor samt fem kommuner i projektet. Även Företagsekonomiska institutet (FEI) deltar som partner i konferensen. På Nya Vägars webbplats finns mer information om såväl projektet som konferensen.

Läs mer om projektet på nyavagar.se

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun