Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ny forskning belyser hur verksamheter kan arbeta med hållbarhet

2023-01-19

Hur kan verksamheter arbeta framgångsrikt med hållbarhet, utifrån sina omständigheter? Den frågan är aktuell i en ny avhandling, av doktorand Caroline Ärleskog som arbetar på Campus Västervik.

Caroline Ärleskog forskar med fokus på hållbarhetsarbete inom kommunal verksamhet och utifrån ett landsbygdsperspektiv. Hon är verksam på Campus Västervik, samtidigt som hon genomför forskningsstudier på doktorandnivå vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Den aktuella avhandlingen har titeln ”Att balansera mellan omställning och kontinuitet i arbetet med hållbarhet” och omfattar Caroline Ärleskogs forskning upp till licentiatnivå, vilket står för ungefär halva doktorandtiden.

Hållbarhet inom mindre verksamheter

Avhandlingen sätter ljus på vad som kan hända i en mindre eller medelstor kommunal verksamhet, som ska fånga upp en global idé om hållbar utveckling och omvandla den till ett hållbarhetsarbete som fungerar utifrån den specifika verksamhetens omständigheter.

- Det finns mycket forskning om hållbarhetsarbete men studierna har i huvudsak genomförts i större organisationer, inte i mindre eller medelstora verksamheter och sällan i verksamheter på landsbygden, vilka omges av andra premisser än verksamheter i städer, säger Caroline Ärleskog.

Hennes studie visar bland annat att det är viktigt att ha kontinuitet i verksamheten när man jobbar med hållbarhet. Det här innebär att det kan underlätta att ta fasta på de strategier, arbetssätt och styrformer som redan finns i verksamheten, för att få med sig medarbetare i hållbarhetsarbetet. Studien visar också att verksamheten, utöver att visa på kontinuitet, också behöver göra omställningar i en mer hållbar riktning. Det behöver alltså finnas en balans mellan omställning och kontinuitet.

- Här finns något att ta fasta på både för de aktörer som utfärdar direktiv, uppdrag och andra krav riktade till kommunala verksamheter men även de som strategiskt och operativt styr hållbarhetsarbetet, säger Caroline Ärleskog.

Hoppas på praktisk nytta

Hon tror att de aktuella resultaten kan bidra med kunskap den befintliga hållbarhetsforskningen och hoppas att de också ska komma till nytta i praktiken, inte minst i organisationer och verksamheter som står inför att implementera hållbarhetsarbete. Dessutom kommer Caroline Ärleskog att bidra med mer kunskap inom området, genom sina fortsatta doktorandstudier.

Bilden föreställer doktoranden Caroline Ärleskog som spikar upp sin avhandling på väggen.

Om avhandlingen

Licentiatavhandlingen har titeln 'Att balansera mellan omställning och kontinuitet i arbetet med hållbarhet' och undersöker hur en kommunal verksamhet införlivat samhälleliga krav och förväntningar på en hållbar utveckling. Fokus riktas mot hur ledningen begripliggör hållbarhetsarbete och den styrningspraktik de tillämpar i hållbarhetsarbetet. Avhandlingen bygger på etnografiska fältstudier.

Läs avhandlingen ”Att balansera mellan omställning och kontinuitet i arbetet med hållbarhet – en etnografisk fallstudie om att införliva samhälleliga krav och förväntningar på en hållbar utveckling inom kommunal verksamhet” på Götebors universitetsbiblioteks webbplats.