Maskiningenjör – Produktionsteknik, 180 hp

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Maskiningenjör-produktionsteknik

Genom programmet lär du dig att utveckla tillverkning och produktion för att möta framtidens krav på ett hållbart samhälle, för att nå hög effektivitet, liten miljöpåverkan och god arbetsmiljö. Utbildningen innehåller flera kurser med projektarbeten och laborationer. Genom praktiskt arbete och teoretiska studier lär du dig bygga upp en automatiserad produktionsanläggning. Du genomför industrinära projekt där även investeringskostnader, miljöpåverkan och arbetsmiljö ingår.

Utbildningen ger dig en ansedd maskiningenjörsexamen som är erkänd och etablerad på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt. Utbildningen lever upp till de förväntningar som näringslivet har på en högskoleingenjör. Här får du en bred basutbildning inom maskinteknik och har stor möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen genom valfria kurser.

Maskiningenjör - Produktionsteknik ges av Högskolan Väst via Campus Västervik.
Ungefär fyra gånger varje läsår, om vardera en vecka, sker undervisningen vid Högskolan Väst i Trollhättan. Resor och uppehälle ombesörjes av den studerande själv.

Arbetsintegrerad lärande, AIL

Programmet kan läsas med Co-op, vilket innebär att du gör betalda arbetsperioder på ett industriföretag under utbildningen. Högskolan Väst kan inte garantera dig Co-opplats men du har alltid möjlighet att ordna en plats på eget initiativ. Självklart får du hjälp och stöd från oss inför ansökan till en Co-opplats.

Väljer du att studera med Co-op innebär det att din studietid utökas med 30 veckor genom de avlönade arbetsperioderna. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under första året. Arbetsperioderna är fördelade på tre olika perioder utspridda under utbildningen.

Co-opperioderna ger inte högskolepoäng – i gengäld får du förutom din examen ovärderlig arbetslivserfarenhet.

AIL möter du under utbildningen genom att flera av kurserna är utformade som projektkurser där arbetet bedrivs som på en arbetsplats. Flera av lärarna har arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet. I kurserna ingår dessutom studiebesök och gästföreläsare från industrin. Examensarbetet genomförs direkt ute i arbetslivet med verkliga problemställningar som industrin behöver hjälp att lösa.

Läs mer om Maskiningenjör - Produktionsteknik

Sidan senast granskad den 25 januari 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)